“Nuraniyyət xütbəsi” hədis deyil Qulat uydurmasıdır


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Şübhəsiz ki, nasibilər kimi qulatlar da Allah azzə və cəllənin dinini təhrif etməyə çalışan kəslərdir. Elə bu üzdəndir ki, Əhli Beyt (ə) həqiqi dini insanlara təbliğ edərkən nasibilərin yalan və təhriflərini ortaya çıxardıqları kimi Qulat firqələrinə qarşı da mübarizə etmiş və onları lənətləmişdir. Lakin kədərli bir vəziyyətdir ki, nasibilər kimi qulatların da saçdıqları zəhərli fikirlər bitməmiş və günümüzə qədər çatmışdır. Nasibilər öz məqsədləri istiqamətində hədislər uydurduğu kimi qulatlar da öz inancları istiqamətində hədislər uydurmuş və bunları Ehli Beyt (ə)-a nisbət etmişdir. Bax bu uydurmalardan biri də Nuraniyyət xütbəsi adı ilə məşhurdur ki, bunu hafiz Rəcəb əl-Bərsin bu şəkildə rəvayət etmişdir: Oxumağa davam et

Aişənin zina ithamından tənzihi!


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Çox kədərli bir haldır ki , son zamanlarda müsəlmanlar-şiələr arasında Yasir əl- Həbib adlı bir fitnə ortaya çıxmışdır. Bu fitnə insanları təmiz İslam-şiə əqidəsindən yoldan çıxartdıqları və onları cəhalət və xurafatlara doğru istiqamətləndirir. Girişdiyi ağla sığmaz şərhlər , iddalarına dəlil deyə təqdim etdiyi ayə və hədislərin iddası ilə zərrə qədər əlaqəsi olmaması və bu kimi xüsuslar onun pozğunluğunu görmək üçün kifayətdir. Lakin yenə kədərli bir haldır ki , bu axmağın sözləri , bir tərəfinə şiş batmış kimi bağırması bəzi elm əhli olmayan qardaşlarımızın bu fitnəyə qapılmasına gətirib çıxarmışdır. Hətta iş o yerə vardı ki , bəzi qardaşlar ” Yasir əl- Həbib bir hədis demişsə demək ki , o hədis səhihdir ! ” deməyə başlamışdırlar . Bu fitnənin ortaya atdığı pozğun düşüncələrindən biri Aişənin zina etdiyi inancıdır. Tarixdə ağılı tarazlığı yerində olmayan bəzi cahillər də bu kimi sözləri söyləmişlər və İslam alimlərini , elmlərini başqa mövzulara yönəltməkdən bu kimi gərəksiz mövzulara yönəlmək məcburiyyətində buraxmışlar. Bu alimlərdən biri Nasruddin ləqəbi ilə bilinən Şeyx Abdulcəlil ibn Əbul Həsəndir. Seyyid Əbul Qaslm əl- Xoi( r.ə) onun bioqrafiyasında deyir ki : Oxumağa davam et

İmam Əli (ə) xilafəti rədd etdimi?


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Nasibilərin İslam tarixi və əqidəsinə qarşı ortaya atdığı şübhələrdən biri də Hz. Əlinin (ə) guya xilafəti istəmədiyi, rədd etdiyi iddiasıdır. İddalarına görə guya Osman ibn Əffanın öldürülməsindən sonra xalq imam Əliyə (ə) beyət etmək istədikləri zaman imam (ə) beyəti rədd etmişdir və bu iddalarınıda əsaslandırmaq üçün Seyyid Rəzinin (r.ə) “Nəhcul Bəlağə” kitabından bir xütbəni göstərməktədirlər. Biz inşaAllah əvvəlcə “Nəhcul Bəlağə”-dən xütbənin əslini sizlərə çatdıracaq, daha sonra isə onun sənədini, qaynağını və səhihliyini araşdıracağıq.

Seyyid Rəzi (r.ə) “Nəhcul Bəlağə”-nin xütbələr bölümündə imam Əlinin (ə) Osmanın öldürülməsindən sonra ona beyət etmək istəyənlərə belə bir xütbə ilə irad bildirdiyini rəvayət etmişdir: Oxumağa davam et