Hz. Hüseyn (ə.s)-ın Muaviyə (l.ə)-a rəhmət oxuması şübhəsinə cavab


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Facebook’da qiymətli bir qardaşımız bizə nasibilərin öz saytlarında şiə qaynaqlı bir sənəd paylaşdıqlarını və sənəddə imam Hüseyn (ə.s)-ın Əməvi hökmdarı lənətlənmiş Müaviyəyə rəhmət oxuduğunun olduğunu bildirərək bunun doğru olub olmadığını soruşdu. Bu qiymətli qardaşa mövzu haqqında ətraflı və geniş bir cavab verəcəyimi söylədim və buna görə bu işi etdim. Qardaşın mənə verdiyi nasibi məqaləsində idda bu şəkildədir:

Şiə Şeyx Əbdürrəzzaq əl-Mukarrəm “Maqtəl-imam Hüseyn” adlı kitabının 42-ci səhifəsində deyir ki:

Vəlid ona Yezidin məktubunu oxudu və Muaviyyə’nin ölüm xəbərini verdikdən sonra onu beyət etməyə dəvət etdi.
İmam Hüseyn (ə.s) dedi ki: “inna lillahi və inna iləyhi raciun. Allah Müaviyəyə rəhmət etsin və ona böyük mükafat versin. “

Oxumağa davam et