Məsumların (ə.s) əlindən başqasının əlini öpmək


BİSMİLLƏHİR RAHMƏNİR RAHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

İndiki vaxtda tez-tez rastlaşdığımız məqamlardan biri də bəzi qardaşlarımızın alimlərin əllərini öpmələridir. Məlum olduğu üzrə bəzi müctəhidlər də bu işi caiz bilirlər. Bəs İslam şəriəti bu mövzuda nə deyir? Həqiqətən də bu iş caizdirmi? Yoxsa qadağan edilib? İnşəAllah bu yazıda mövzu haqqındakı hədisləri sizlərlə paylaşacağıq.

ikmal-kuleyni1el-opmek-kuleyni1

Şəkildə gördüyünüz Sünni və Şiələr tərəfindən etibarlılığı barəsində ittifaq edilmiş olan Siqatul-İslam (İslamın etibarı) Kuleyni (r.ə)-in “əl-Kafi” kitabıdır, işarələdiyimiz yerdə bu ifadələr var:

Oxumağa davam et

“Ümmətimin alimləri Bəni-israil peyğəmbərləri kimidir” sözü hədis deyil, sufi uydurmasıdır.


BİSMİLLƏHİR RAHMƏNİR RAHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

İnsanlar arasında hədis olaraq bilinən və məşhur olan sözlərdən biri də Nəbi (s)-ə nisbət edilən “ümmətimin alimləri Bəni-israil peyğəmbərləri kimidir” sözüdür. Halbuki bu söz nə İslami (Şiə) və nə də sünni olsun, heç bir hədis kitabında rəvayət edilməmiş, sonradan ortaya çıxmış bir sözdür. Bunun heç bir mənbəyi və sənədi mövcud deyil. Bundan ötəri həm İslam (Şiə) alimləri və həm də sünni alimlər bu sözün uydurma olduğunu bəyan etmişdirlər. İndi həm şiə və həm də sünni alimlərin bu rəvayət haqqındakı sözlərini sizlərlə paylaşacağıq.

Oxumağa davam et

Seyyid Mürtəza (r.ə)-in “əş-Şafii” kitabından Əbu Bəkr və Ömər haqqında olan şübhəyə cavab


BİSMİLLƏHİR RAHMƏNİR RAHİM HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Çoxdandır ki, ərəb nasibilərinin forumlarında Əbu Bəkir və Ömərin “fəziləti” haqqında şiə kitablarından “dəlillər” paylaşılır. əslində isə bu paylaşımlar hər zamanki kimi nasibilərin kəsib-doğrama əməliyyatından başqa bir şey deyil. bu gün face-də bəzilərinin bu “dəlillər”i bizim dilə tərcümə edib paylaşdığını, qardaşlarını sevindirdiyini gördüm. ona görə də bu dəlillərə cavab yazmağın lazım olduğunu düşünərək bu yazını hazırladım. nasibilərin iddiasını aşağıdaki şəkildə görə bilərsiniz.

Oxumağa davam et

“Ey rəblər Rəbbi, ey ilahlar İlahı” hədisi haqqındakı şübhəyə cavab


BİSMİLLƏHİR RAHMƏNİR RAHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Nasibilər şiə mənbələrində olan bəzi hədisləri sitat gətirib bəzi iddialar irəli sürürlər. Biz bu məqaləmizdə inşəAllah həmin iddialara cavab verməyə çalışacağıq.

“əl-Kafi” kitabında Tövhidə zidd olan şirk:

Əbu Abdullah dedi ki: Səcdə halında olduğun zaman da ki: “ey rəbblər Rəbbi, ey ilahlar İlahı” (əl-Kafi, 2/412)

Nuri (r.ə)-in kitablarından birinin adının “Fəslul-xitab fi təhrifi Kitabi-Rəbbil-Mütəxəssis” olması səbəbilə də belə iddia irəli sürürlər:

Bu lənətlənmiş, həm Allahın kitabının təhrif edildiyini isbat etməyə çalışır, həm də Allahı Rəblərin Rəbbi olaraq təyin edərək şirkə qaçır. Allah aləmlərin tək Rəbbidir.

Oxumağa davam et

İsra surəsinin 26-cı ayəsinin təfsiri və Nəbinin (s) Fədəyi Hz. Fatiməyə (s.ə) verməsi


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra… Qurani-Şərif və Peyğəmbər sünnəsi (s) işığında Əhli Beytin (ə) vilayətini, İslam gerçəklərini təqdim etməyə davam edirik. Bu günkü işimiz İsra surəsinin 26-cı ayəsinin təfsiri və Fədək mövzusu üzərində olacaq. Allah (cc) bu ayədə buyurur ki:

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
Qohuma, yoxsula, yolda qalmışa haqqını ver.

İsra surəsi 26-cı ayə

Bu ayədə “qohum” sözü ilə məqsəd Əhli Beyt (ə), onlara verilməsi əmr edilən haqq isə Fədəkdir və ayənin nazil olmasından sonra Nəbi (s) Hz. Fatiməni (s.ə) çağıraraq Fədəyi ona vermişdir. Ayənin təfsiri ilə əlaqədar olaraq Şiə qaynaqlarında Əhli Beyt imamlarından və səhabədən, Sünni qaynaqlarında isə səhabələrdən səhih hədislər rəvayət edilmişdir. Biz indi sırası ilə həm Şiə, həm də Sünni qaynaqlarından bu hədislərdən bəzilərini sizə təqdim edəcəyik.

Oxumağa davam et

Mütə nikahının halal olduğunu deyən sahəbə və tabeinlər


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Ötən yazımızda səhabələrin mütə nikahını Ömər b. Xəttabın qadağan etdiyi istiqamətindəki sözlərini şəxsən nasibilərin ən etibarlı qaynaqlarından araşdırdıq. Bu yazımızda da inşəallah nasibilərin ən böyük hədis, təfsir və fiqh kitablarından mütə nikahını halal olaraq görən səhabələrin adlarını deyəcəyik. İlk olaraq adlarını bildirəcək, daha sonra isə hədis kitablarından mütə nikahı haqqında onların nəql etdikləri hədislərdən 1 dənəsini çatdıracağıq. İşimizdə Allaha təvəkkül edir və yalnız Ondan yardım diləyirik.

 1 2 3

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin böyük imamı ibn Həzmin “əl-Muhalla” adlı kitabının 9-cu cildinin 519-520-ci səhifələridir. İşarələnmiş yerdə ibn Hazm eynilə bunları deyir:  Oxumağa davam et

Hz. Hüseyn (ə.s)-a məktub yazıb dəvət edənlər müsəlman (şiə) idilər ?


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Son zamanlar nasibilərin Kərbəla hadisəsi ilə bağlı olaraq ortaya atdıqları şübhələrdən biri də imam Hüseyn (ə.s)-a məktub yazan və sonra onu (ə.s) köməksiz qoyan, hətta Əməvi ordusuna qoşularaq onunla savaşmağa gedən Kufəlilərin müsəlman (şiə) olduğu iddiasıdır. Kərbəla hadisəsi, bu hadisənin necə baş verdiyi, imam Hüseyn (ə.s)-ı şəhid edənlərin kimlər olduğu qəti olaraq tanınan tarixi bir həqiqətdir. Amma nasibilərin həyasızlıqda sərhəd tanımayan bir tayfa olduqlarından belə iddia onlardan sadir ola bilir.

Ortaya atılan bu iddiaya cavab olaraq bir iş hazırlamaq istəyirdim, amma alhak.org saytında Kitab Bila Ünvan niki ilə yazan qardaşımızın bu barədə inandırıcı və geniş iş apardığını gördüyüm üçün öz əldə etdiyim məlumatlarla onun paylaşdığı məlumatları çevirib bir məqalə kimi bölüşməyi qərara aldım. Dolayısı ilə, burada paylaştığım iş alhak.org saytında yazan Kitab Bila Ünvan niki ilə yazan qardaş ilə mənim tədqiqatlarım toplusudur. Kitab Bila Ünvan niki ilə yazan qardaşın işinin orijinalı bu linkdə: http://www.alhak.org/vb/showthread.php?t33186
İnşəallah işi 3 hissə şəklində paylaşacağam. İlk hissədə Kufə xalqının kimliyi; İkinci hissədə imam Hüseyn (ə.s)-a məktub yazmalarının səbəbi; Üçüncü hissədə isə müsəlmanların (şiələrin) harada olduğunu və nə üçün imam (ə.s)-a kömək etmədikləri haqqında məlumat verəcəyik. Oxumağa davam et

İkmal ayəsi / آية إكمال


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Qısa bir aradan sonra sənədli bir şəkildə Əhli-Beyt (ə.s) həqiqətini söyləməyə davam edirik. Bu çalışmamızda inşəallah yenə Qurani-Kərimdən Əhli Beyt (ə.s)-ın vilayəti ilə bağlı ayələrdən birini ələ alacağıq. Bu ayə “İkmal ayəsi” dediyimiz Maidə surəsinin 3-cü ayəsidir. Bildiyimiz kimi, Nəbi (s) Vida həccidən qayıdarkən Həzrət Cəbrail (ə.s) nazil olmuş və “Təbliğ ayəsi” dediyimiz Maidə surəsi 67-ci ayəsini endirmişdir. Bundan sonra Nəbi (s) Qədir-Xumda imam Əli (ə.s)-ın vilayətini elan etmişdir. Məhz bu elandan sonra Həzrət Cəbrail (ə.s) “İkmal ayəsi” dediyimiz Maidə surəsinin 3-cü ayəsini endirmişdir. Allah ( c.c) bu ayədə buyurur ki:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
Bu gün sizin üçün dininizi kamala çatdırdım. Sizə nemətimi tamamladım və sizin üçün din olaraq İslamı seçdim.

Maidə surəsi 3-cü ayə

Bu ayənin yuxarıda dediyimiz kimi Qədir-Xumda, imam Əli (ə.s)-ın vilayətinin elanından sonra nazil olduğu həm şiə və həm də sünni mənbələrində səhih hədislərlə sabitdir. İnşəallah nümunə olaraq indi onlardan bir neçəsini təqdim edəcəyik: Oxumağa davam et

Təbliğ ayəsi / آية التبليغ


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Əziz qardaşlarımız Qurani-Kərim işığında Əhli-Beytin (ə.s) vilayətinin dəlillərini sizə təqdim etməyə davam edirik. Bu çalışmamızda “Təbliğ ayəsi” dediyimiz Maidə surəsinin 67-ci ayəsi haqqında əhli sünnə mənbələrindən hədislər çatdıracağıq. Allah (c.c) bu ayədə buyurur ki:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
Ey Peyğəmbər! Rəbbindən sənə nazil ediləni təbliğ et. Əgər bunu etməsən, Onun verdiyi peyğəmbərlik vəzifəsini yerinə yetirməmiş olarsan. Allah səni insanlardan qoruyar. Həqiqətən, Allah kafir camaatı düz yola yönəltməz.

Maidə surəsi 67-ci ayə

Bu ayə Qədir-Xum günü nazil olmuşdur və ayədə “Rəbbindən sənə nazil olanı” ifadəsi ilə imam Əli (ə.s)-ın xilafəti nəzərdə tutulmuşdur. Bu barədə şiə və sünni mənbələrində səhih sənədlərlə Əhli-Beyt (ə.s) və səhabə (r.ə)-dan hədislər rəvayət edilmişdir. Burada onlardan bir neçəsini çatdıracağıq. Oxumağa davam et

M. İslamoğlunun Qədir-Xum ilə bağlı suala verdiyi cavaba cavab


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Əhli-Sünnə forumlarından birində gəzişərkən Qədir-Xum hadisəsi haqqında Mustafa İslamoğlu verilən bir sual və o şəxsin buna verdiyi cavabın paylaşıldığını gördüm və bu cavaba bir cavab verilməsinin zəruri olduğunu düşündüyüm üçün o forumda öz cavabımı verdim. Faydalı olacağı düşüncəsi ilə buraya yazıram. Mustafa İslamoğlunun məsələ haqqındakı sözlərini buradan görə bilərsiniz, bax: http://www.mustafaislamoglu.com/731kadir-i-hum-hadisesi.html

Əziz mömin, Qədir-Xumun nəyini soruşursunuz.

Əziz müəllimim, belə olmadı. Sizin danlayırmış kimi “nəyini soruşursan” deyəcəyiniz yerdə sizdən bir şey öyrənmək istəyən şəxsə düzgün və İslamın əmr etdiyi şəkildə cavab verməyiniz lazım deyilmi? Rasulullah (s.)-dan bir şey soruşanda “aa, bunun nəyini soruşursan ay adam”-mı deyirdi, yoxsa hər kəsin anlayacağı şəkildə və dəfələrlə yorulmadan izahmı edirdi? Dolayısı ilə bu davranış sizə yaraşmadı, üzərinizə düşən Əməvi təəssübü ilə deyil, Rəsulullah (s.)-ın sünnəsi ilə cavab vermək idi. Oxumağa davam et

Qədir-Xum hədisi haqqında kitab yazan sünni mühəddislər


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Qədir-Xum hədisi elə bir hədisidir ki, hər iki məzhəbin ən etibarlı, ən mötəbər mənbələrində geniş şəkildə yer almış, səhih sənədlərlə rəvayət olunmuşdur. Hər iki məzhəbin alimləri onun mütəvatir olduğunda ittifaq etmiş və haqqında kitablar yazmışlar. Mövzu haqqında ən yaxşı kitablardan biri və bəlkədə ən mükəmməli Əllamə Əmini (r.ə)-a aiddir. Bu yaxınlarda Əllamə Əmini (r.ə)-ın kitabını araşdırarkən kitabın “yazıçıların Qədir hədisinə verdiyi əhəmiyyət” hissəsində Əllamə (r.ə)-ın bu hədis haqqında kitab yazan 25 əhli sünnə aliminin adını verdiyini gördüm. Bu 25 alimdən ən məşhur olanlarını və onların bu kitabları yazmış olduğunu deyən əhli sünnə mənbələrindən çatıb, şəkillərini ala bildiklərimi sizlərlə bölüşəcəyəm. Bizlər Əllamə Əmini (r.ə)-a güvəndiyimiz üçün o 25 alimin bu mövzuda kitablar yazdığına inanırıq. Amma sünnilər bir rafizinin (!) sözünə inanmazlar deyə düşündüyümüz üçün o 25 alimdən bəzilərini çatdırırıq. Çünki bu alimlərin Qədir-Xum hədisi haqqında kitab yazdıqlarını deyən əhli sünnə qaynaqlarına çatmış və rəsmlərini çəkmişik. İndi inşəallah onları sizlərlə bölüşəcəyik. İlk öncə məsələ haqqında kitab yazan Əhli sünnə aliminin adını, daha sonra Onun belə bir kitab yazmış olduğunu təsdiq edən mənbələri çatdıracağıq.

Oxumağa davam et

Qədir-Xum bayramı


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

wwwshiapicsir

Məlum olduğu kimi, İslam dinində 4 bayram var. Bunlar Ramazan bayramı, Qurban bayramı, Qədiri-Xum bayramı və Cümə günləridir. Qədir-Xum günü Nəbi (s.) Həzrət Əli (ə.)-sı xəlifə təyin etdikdən sonra müsəlmanlar hamısı Həzrət Əli (ə.s)-sı təbrik etmiş və bu hadisəni qeyd etmişdirlər. O gündən sonra da hər ilin Qədiri Xum günü Əhli-Beyt (ə.s) və müsəlmanlar bu bayramı qeyd etmişdirlər. Amma nasibilər hər mövzuda olduğu kimi, bu mövzuda da müsəlmanlara müxalifət etmiş və Qədir-Xum bayramının bidət olduğunu iddia etmişdirlər. Nasibilərin azdırıcılarından olan tarixçi Mərqizi bu barədə deyir ki:

Oxumağa davam et

İmamların (ə.s) məsumiyyəti


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Məlum olduğu kimi müsəlmanların nəbi, rəsul və vəsilər (ə.s) haqqındakı inanclarından biri də onların məsum olduqları yönündədir. Əlbəttə, digər məsələlərdə olduğu kimi, bu inancın da dəlili Qurani Kərim və Peyğəmbər sünnəsi (s)-dır. Kitabı Şərifdən bu məsələ haqqındakı dəlil Təthir ayəsi dediyimiz Əhzab surəsinin 33-cü ayəsidir. Ayənin təfsiri və dəlaləti haqqında məlumat üçün linkə baxa bilərsiniz: Təthir ayəsi

İmamlar (ə.s)-ın məsumiyyəti inancına dair Peyğəmbər sünnəsi (s.)-dən dəlilə gəlincə, bu Rəsulullah (s.), Əhli-Beyt imamları (ə.s) və səhabələr (r.ə) tərəfindən rəvayət edilmiş olan mütəvatir hədislərdir. İnşəallah biz bu çalışmamızda hədislərdən bəzilərini sizlərlə bölüşəcəyik.

Oxumağa davam et

İmamların (ə.s) ictihad etdikləri və ictihadlarında bir-birinə müxalif olmaları haqqında şübhə və cavabı


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bəzi insanlar aşağıdakı 2 hədisi yazaraq iddia edirlər ki, güya 2 imam ictihad edib və ictihadlarında ixtilaf ediblər.

Şiə şeyxi Kuleyninin məşhur kitabı “əl-Kafi” (cild 2 səhifə 87)–də belə bir hədis var:

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اجتهدت في العبادة وأنا شاب ، فقال لي أبي : يا بني دون ما أراك تصنع ، فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا رضي عنه باليسير
Əli bin İbrahim atasından,o İbni Əbu Umeyrden,o Həfs ibn əl-Buxturi və başqalarından, onlar da Əbu Abdullahdan (ə.s): “Mən gənc olduğum zaman ibadət ictihadlarını çox edirdim. Bu səbəbdən atam (İmam əl-Baqir (ə.s)) mənə dedi ki: “ey Oğlum, bunu etmə. Əgər Allah bəndəsini sevirsə onun bir az etdiyindən belə razı qalacaqdır”

əl-Məclisi dedi ki: “Həsən kimi Səhih” Miratul-Uqul 8/110.
əl-Behbudi dedi ki: Səhih əl-Kafi 1/77.
əl-Nəcəfi əl-Məvsuah: “Bu hədis səhihdir” 1/390.

Oxumağa davam et

Osman b. Əffanın qatilləri kimlərdir?


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra… Əziz qardaşlarımız, əhli sünnə və nasibilərin öz mənbələrindən sənədlər işığında həqiqətləri çatdırmağa, sizlərlə bölüşməyə davam edirik. Bu gün üzərində dayanacağımız, mənbələr işığında və yalnız səhih sənədlə tədqiq edəcəyimiz mövzu Osman b. Əffanın öldürülməsi və qatillərinin kimlər olmasıdır. Sözü çox uzatmadan mövzumuza keçirik.

1. Osman b. Əffanın qatilləri səhabə və tabeini rəhbərliyi etdiyi möminlərdir: İlk əvvəl Osman b. Əffanın qatillərinin kimlərdən ibarət olduğu haqqında ümumi məlumat veririk. Osmanı öldürmək üçün toplanan camaat kimlərdən ibarət idi? Bu sualımızı şəxsən Osman b. Əffan özü cavab verir:

katli-osman-ibni-kesir katli-osman-ibni-kesir1 katli-osman-ibni-kesir2

Şəkildə gördüyünüz sünni tarix, təfsir və hədis alimi ibn Kəsirin “əl-Bidayə vən-Nihayə” adlı kitabıdır. İşarə etdiyim yerdə bu ifadələr var:

Oxumağa davam et

Qədir-Xum hədisi şiə mənbələrində


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Hörmətli bacı və qardaşlarımız, keçən işlərimizdə sünni mənbələrdən Qədir-Xum hədisini, bu mənbələrdə hədisin özlərindən rəvayət edildiyi səhabələrdən bəzilərini sizlərlə paylaşmışdıq. İnşəAllah bu işimizdə isə bu mübarək hədisi İslami/Şiə mənbələrdən sizə təqdim edəcəyik. Hədisi sünni mənbələrdən köçürərkən etdiyimiz kimi burada da hədisi özlərindən rəvayət edilən səhabə (r.ə.) və imamlar (ə.s)-ə görə sıralayacağıq. Sünni mənbələrdə olduğu kimi burada da ancaq səhih hədisləri sizlərlə paylaşacağıq.

1-2. Xüzeyfə b. Əsid və Əbu Tufeyl (r.ə.) hədisi: bu hədisi Şeyx Səduq (r.ə.) “Xisal” kitabında rəvayət etmişdir.

sakaleyn-hisalsakaleyn-hisal1 sakaleyn-hisal2 sakaleyn-hisal3

Şəkildə gördüyünüz Şeyx Səduq (r.ə.)nin “Xisal” adlı kitabıdır, işarələdiyim yerdə bu ifadələr var:

Oxumağa davam et

İmamlar (ə) Rəsulullahın (s) varisidir


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Həzrət Əli və onun nəslindən olan məsum imamların (ə.s) Rəsulullah (s)-ın varisləri olması məsələsi müsəlmanlar (şiələr) arasında qəti olaraq bilinən inanclardan biridir. Bu inanc Rəsulullah (s)-ın dinindən, onun (s) nəslindən olan məsum imamlar (ə.s)-da bu məsələni dilə gətirmiş, müsəlmanlara bildirmiş və səhabə ilə tabein nəsli arasında da bu inanc qəti olaraq tanınmışdır. İnşəallah bu məqalədə həm şiə, həm də sünni mənşəli hədislərlə bu mövzunu sizlərə çatdıracağıq.

1) Şiə mənbəli hədislər: İslam alimlərindən Səffar, Kuleyni, Səduq, Müfid və Tusi başda olmaq üzrə bir çox hədis alimi imamlar (ə.s)-ın Rəsulullah (s)-ın varisləri olduğuna dair müxtəlif səhih yollardan hədislər rəvayət etmişdirlər. İnşəallah aşağıda bunlardan bəzilərini paylaşacağıq.

Oxumağa davam et

İmam Əli ər-Rza (ə.s)-in ziyarətinin fəziləti haqqında hədislər


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

İslam dinində israrla vurğulanan məqamlardan biri də nəbi, peyğəmbər və imamlar (ə.s)-ın ziyarətidir. Məsumlar (ə.s)-ın qəbirlərini ziyarət etmək üzərində çox durulan, hədislərdə önəm verilən məsələlərdən biridir. Məsumlar (ə.s)-ın ziyarəti haqqında rəvayət edilən bu hədislərdən bəziləri belədir:

ziyaret-saduk1 ziyaret-saduk2 ziyaret-saduk3 ziyaret-saduk4

Şəkildə gördüyünüz Şeyx Səduq (r.ə)-ın “Uyunu Əxbar ər-Rza (ə.s)” adlı kitabıdır, işarə etdiyim yerdə bu ifadələr var: Oxumağa davam et

II Məclisi (r.ə) “Ayələrdə Allah (c.c)-nin endirdiyinin xilafına olan təhrif” adında bab açmışdırmı?


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Əvvəlki yazılarımızda İslam (Şiə) düşməni olan nasibilərin İslami mənbələrdən Qurani-Kərimin muharref olduğuna dair gətirdikləri sözdə dəlillərdən bəzilərini araşdırarkən ortaya qoyduq ki, onların gətirdikləri dəlillər ya tərcüməsi təhrif edilərək mənası azdırılmış mətnlər, ya zəif hədislər, yaxudda müəllifləri belə bəlli olmayan kitabları İslam alimlərinə nisbət etməkdir. İnşəallah bu yazımızda bu həqiqəti bir daha nümayiş etdirəcəyik.

Oxumağa davam et

Hz. Hüseyn (ə.s)-ı şəhid edən nasibi imamları (səhabə və tabeinlər)


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Kərbəla hadisəsi Rəsulullah (s.) və Əhli Beyti (ə.a)-ın bağlıları (şiələr = müsəlmanlar) üçün tarixin ən acı hadisələrindən biri və zülmə qarşı müqavimət göstərmə dərsidir. Bu, tarixi bir hadisədir amma bunun əqidəvi bir çox mövzuya da təsiri vardır. Bu hadisə olduğu zaman səssiz qalan və bu cinayəti törədənləri özləri üçün əmir, xəlifə və s. kimi görən insanlar özlərini 2 od arasında qalmış kimi gördükləri üçün bu hadisəni “tarixi bir hadisədir”, “Yezid bir insandır, günahının cəzası özünə aiddir, bu məsələdə bizə söz düşməz” deyərək canını qurtarmağa çalışırlar. Belə bir yanaşma isə eynilə bəzilərinin Həzrət Yəhya (ə.)-ı şəhid edən şəxslər üçün “tarixi hadisədir” deməsi kimi batildir. Bəli, doğrudur, bu, tarixi bir hadisədir və hər kəsin törətdiyi əməlin savabı və cəzası özünə aiddir, amma bizim bu məsələdə mövqeyimiz necə olmalıdır? Məhz tarixi bir mövzunun əqidəyə təsiri olan hissə tam da budur. Biz öz əməllərimiz ilə məsul olduğumuz kimi, nəbi, rəsul və vəsilər ə.ın düşmənləri və qatilləri haqqındakı mövqe də bizim cavabdeh olduğumuz məqamdır. Görəsən müsəlman olduğunu idda edən birinin Həzrət Zəkəriyyə, Həzrət Yəhya və ya başqa bir peyğəmbər qatilləri haqqındakı mövqeyi necə olmalıdır? Bu qatillərin kafir olduqlarına inanmaq, onlardan təbərra etmək (uzaqlaşmaq), yoxsa “biz bu məsələdə cavabdeh deyilik” deməkdir?

Oxumağa davam et

“Əli haqq ilədir” hədisi şiə və sünni mənbələrində


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Müsəlmanlar arasında məhşur olan hədislərdən biri, demək olar ki, hər kəs tərəfindən tanınan Peyğəmbərin (s) “Əli haqq ilə, haqq da Əli ilədir” hədisidir. İnşallah, bu mövzuda araşdırma aparacaq, hədisin qeyd edildiyi Şiə və Sünni mənbələrini, hədisi nəql edən imam və səhabələri, hədisin səhhətini sizə təqdim edəcəyik.

Şiə mühəddislərindən Kuleyni və Səduq bu hədisi öz kitablarında rəvayət ediblər. Kuleyninin hədisi İmam Cəfəri Sadiqdən (ə), Səduqun hədisi isə İmam Əlidən (ə) rəvayət edilib.  Oxumağa davam et

İlk dövrdəki müsəlmanlar arasında şura düşüncəsi var idimi?


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bildiyiniz kimi əhli-sünnə və nasibilərdə xilafətin seçimlə, yəni şura ilə olduğu etiqadı mövcuddur. Bu onların etiqadıdır və bizə görə heç bir dəyəri yoxdur. Çünki, Qurani-Kərimdə və – Şiə-Sünni – hər iki məzhəbin rəvayət etdiyi mütəvatir hədislərdə xəlifənin Allah tərəfindən təyin olunduğu bəyan edilir. Lakin, biz bu araşdırmamızda sünni və nasibilərin öz mənbələrindən ilk müsəlmanlar arasında şura düşüncəsinin olmadığını sübut edəcəyik. Bu mövzuda bir neçə misal çəkəcəyik.

1.Əbu Bəkrin hakimiyyəti: Sünni və nasibilərin ilk xəlifə kimi tanıdıqları Əbu Bəkrin hakimiyyəti və ona edilən beyət o zaman müsəlmanlar arasında şura kimi bir fikirin olmadığı barədə açıq-aşkar dəlildir. Bildiyimiz kimi Peyğəmbərin (s) vəfatından sonra Əbu Bəkr, Ömər və Əbu Übeydə əl-Cərrahın da onların içərisində olduğu bir qrup Səqifədə öndərlik və səltənət davasına başlamışdılar. Lakin, burada səltənət üçün yığışan şəxslərdən heç biri şuradan söz açmamış, əksinə, Allahın “möminlər ancaq qardaşdırlar” (Hucurat 10) ayəsini sanki unudub, bir-birinə “Allah sənin bəlanı versin”, “Allah səni öldürsün” kimi ifadələrlə özlərini biabır etmişdilər. Əbu Bəkrin hökuməti necə ələ keçirdiyini Əhməd əl-Katibin “Raşidi xəlifə” kimi tanıdığı, hadisənin əsl qəhrəmanlarından biri olan “Ömər Xəttab belə deyir: Oxumağa davam et

Nəbinin (s) namazda səhv etdiyi şübhəsinə cavab


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Son vaxtlar nasibilərin meydana çıxartdıqları şübhələrdən biri də Rəsulullahın (s) namazda səhv etməsi mövzusudur. Bildiyimiz kimi nasibilərin mənbələrində Əbu Hüreyrədən rəvayət edilən hədisə görə Rəsulullah (s) günorta namazını 4 rükət əvəzinə səhvən  2 rükət qılmış, bundan başqa özünə “namazı 2 rükət qıldın” deyə məlumat verilməsindən sonra Rəsulullah (s) namazı tamamlamış və səcdeyi-səhv etmişdir. Bax nasibilər öz mənbələrində qeyd olunan bu rəvayətləri şiə mənbələrdə göstərməyə çalışır və şiə mənbələrdə rəvayət edilən öz mənbələrində qeyd olunan Əbu Hureyrə rəvayətinə oxşar bəzi rəvayətləri təqdim edirlər. Digər tərəfdən bəzi qardaşlarımız da şiə mənbəli bu hədislərə rast gəldiklərində çaşırlar. Ona görə bu şübhəyə cavab olaraq bir iş görmək qərarına gəldik. Lakin alkafi.net saytına baxdıqda Cabirul Muhəmmədi nikli qardaşımızın bu mövzuda bir araşdırma apardığını gördüm. Ona görə bu araşdırmanın ancaq özümə görə əhəmiyyətli olduğunu düşündüyüm qismini tərcümə edib, sizinlə paylaşmağa qərar verdim. Oxumağa davam et

Səhabə Haris b. Malik əl-Ənsarinin (r.a) Şiə nəzərində məqamı


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

İslam böyükləri, dinimizin yayılması, cəhalətin aradan qaldırılması üçün canını və malını ortaya qoymuş, Rəsulullahın (s.a.a) kömək üçün hər zaman Onun yanında iştirak etmiş səhabələr haqqında yazılarımıza davam edirik. İnşallah bu işimizdə səhabə Haris b. Malik haqqında məlumat verəcəyik.

1.Haqqında ümumi məlumat: Rical kitablarımızda bu şəxsin Rəsulullahın (s) və ya digər məsumların səhabələrindən olduğu qeyd olunmayıb. Lakin imamlarımızdan (ə) onun fəziləti haqqında rəvayət edilən hədis onun Rəsulullahın (s) səhabələrindən olduğunu və Onun (s) dövründə şəhid olduğunu göstərir.

2. İmamların (ə) onun haqqındakı sözləri: imamlarımızdan (ə) onun haqqında rəvayət edilən bir hədis vardır ki, bu hədis tək başına onun ucalığını göstərmək üçün kifayətdir. Bu hədisi Kuleyni (r.ə) “əl-Kafi” də belə rəvayət etmişdir: Oxumağa davam et

İmam Rza (ə.s) Muavvizəteyn (Fələq və Nas surələri)-nin Qurandan olmadığını söyləyibmi?


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Digər bloqumuzda nasibilərin öz mənbələrindən səhih hədisləri və məşhur alimlərinin sözləri ilə uca kitabımız Qurani Kərim haqqındakı inanclarını sizlərlə paylaşmışdıq. Bu paylaşımlarımızda nasibilərin səhabə Abdullah b. Məsud (r.ə.)-ə nisbət etdikləri “Muavvizəteyn (Fələq və Nas surələri) Qurandan deyildir.” Sözünü də nasibi mənbəli səhih hədislər və nasibi alimlərinin sözləri ilə isbatlamışdıq. Məhz bu vəziyyət qarşısında bir söz belə deyə bilməyən nasibilər  müsəlmanların/şiələrin bu mövzuda etirazlarının qarşısını almaq üçün müsəlmanlara/şiələrə güya öz mənbələrindən dəlillər gətirməkdədirlər. Bu sözdə dəlillərinə görə imam Əli ər-Rza (ə.s.) da eyni nasibi mənbələrində İbn Məsuddan rəvayət edildiyi kimi “muavvizəteyn Qurandan deyildir.” Deyirmiş. Nasibilərin ortaya atdığı bu şübhəyə room-alghadeer.net saytında “Talib 313” nicki ilə yazan qardaşımız daha əvvəldən cavab verdiyi üçün burada sadəcə onun cavabını tərcümə edib paylaşacağıq. Talib 313 qardaşın yazısının əsli bu linkdədir: http://www.room-alghadeer.net/vb/showpost.php?p=160848&postcount=2

Oxumağa davam et

İslam döyüşlərində müsəlmanların şüarları


 BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Hörmətli oxucular, Peyğəmbərin (s.a.a) həyatı və İslamın ilk illəri haqqında məqalələr paylaşmağa davam edirik. Bu dəfəki yazımızda İslamın ilk illərində müsəlmanların müharibələrdəki şüarlarını sizə təqdim edəcəyik.

shiar-kuleyni9 shiar-kuleyni10 Oxumağa davam et

İbni Şihab əz-Zühri kimdir ? Əhli-Beyti (ə) sevən birisi, yoxsa nasibi ?


 BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

İbni Şihab əz-Zühri əhli-sünnənin nəzərində etibarlı bir ravi və tabein alimlərin başçılarından sayılır. İbn Teymiyyə və Zəhəbi kimi bəzi nasibilər onun hətta İmam Səccad (ə) və İmam Baqir (ə)-dan daha elmli olduğunu deyirlər. Əslində bu şəxs əsl Əhli-Beyt (ə) düşməni və əməvi sarayının nökərlərindəndir. Əməvi krallarının sarayında yaşamış, onlar üçün yalançı bir “din” uydurmuşdur. Nasibi aləmində Əməvi padşahlarından Ömər b. Əbdüləzizin əmri ilə ilk dəfə hədis yazmağa başlayan şəxs kimi tanınır. Yəni onların dininə mənsub olan şəxslər içərisində hədisləri toplamağavə yazmağa başlayan ilk şəxs əz-Zühridir. Məhz nasibilər Bu Əməvi nökərinin Əhli Beyt (ə) aşiqi olduğunu iddia edirlər. Bu iddialarına isə Seyid Xoinin (r.ə) sözlərini dəlil gətirməyə çalışırlar. Seyyid Xoi (r.ə) rical kitabında əz-Zühri haqqındakı bir rəvayəti qeyd etdikdən sonra deyir: Oxumağa davam et

İmam Sadiq (ə.s): Hz. Fatimə (s.ə) Ömərin əmri ilə Qunfuzun vurması nəticəsində şəhid olmuşdur.


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Hörmətli qardaş və bacılar, bu yazımızda inşəAllah Rəsulullah s.ə.ə. ’in vəfatı sonrasında hökuməti ələ keçirən terrorist qrupların Hz. Fatimə s.ə.’in evinə etdikləri hücum haqqında bütün məlumatları verən bir hədisi sizlərlə paylaşacağıq ki, bu hədis imam Cəfər əs-Sadiq ə.s.’dan rəvayət edilmişdir. Məqalə alkafi.net saytında Həsən əl-Ələvi nicki ilə yazan qardaşımıza aiddir. Biz məqaləni tərcümə edib sizlərlə paylaşacağıq. Həsən əl-Ələvi qardaşımızın məqaləsinin əsli bu linkdədir: http://www.alkafi.net/vb/showthread.php?t=75

Oxumağa davam et

Şiə mənbələrində Allah (c.c) haqqında “Şabbul Amrad (tüksüz gənc)” hədisi şübhəsinə cavab


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bilindiyi kimi nasibiləri oxun yaydan çıxdığı kimi İslam dinindən çıxardan ən azğın, gic və xürafə əqidələri Tövhid mövzusundakı azğınlıqlardır. Çünki nasibilər Allah c.c.’ın üzü tüksüz, qıvrım saçlı bir gənc olduğunu, cism olduğunu, gecələr yerə enib gündüzlər göyə qalxdığını, əlləri və ayaqları olduğunu iddia edirlər. Bu əqidələri isə onları hər kəs qarşısında rəzil etdiyindən nasibilər öz rəzalətlərini ört-basdır etmək üçün müsəlmanların/şiələrin mənbələrindən bu azğınlıqlarına dair dəlillər gətirməyə çalışırlar. Bir iddialarında belə deyirlər:

Oxumağa davam et

Quranın zahiri və batini vardır


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Şübhəsiz ki, Rəsulullah s.ə.ə.’in möcüzələrindən ən böyüyü Allah c.c.’un özünə endirdiyi uca kitabımız Qurani Kərim’dir. Quran bütün dövrlərə meydan oxuyan, bəlağətinə heç bir kəlamın çata bilməyəcəyi, aydınlaşdırıcı, yol göstərən, dərs verən bir kitabdır. Onun müxtəlif tərəflərindən biri də zahiri ilə birlikdə batininin də olmasıdır ki, bu xüsusiyyət kitabı bizə gətirən Rəsulullah s.ə.ə.’ın özündən nəql olunmuşdur. İnşəAllah bu yazımızda bu mövzuda Şiə və Sünni mənbələrində rəvayət edilmiş olan hədislərdən bəzilərini sizlərlə paylaşacağıq.

Oxumağa davam et

Səhabə Cabir b. Abdullah əl-Ənsari (r.ə)-in Şiə nəzdindəki məqamı


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Şiəliyin səhabə haqqındakı inancını sənədli bir şəkildə Şiə mənbələrindən ortaya qoymağa davam edirik. Bu dəfəki çalışmamız Cabir b. Abdullah əl-Ənsari (r.ə.) və onun Şiə nəzdindəki məqamı haqqında olacaqdır. İlk öncə haqqında ümumi məlumat verəcək, daha sonra imamlarımızın (ə.s.) və üləma (r.ə.)-in onun haqqındakı bəyanlarını təqdim edəcək, daha sonra onun rəvayət etmiş olduğu hədislərin keçdiyi Şiə mənbələri haqqında məlumat verəcəyik.

1. Haqqında ümumi məlumat: Cabir b. Abdullah əl-Ənsari (r.ə.) altı məsum (ə.s.)-in əshabındandır. Bunlar Rəsulullah(s.), imam Əli, Hz. Həsən, Hz. Hüseyn, Hz. Səccad və Hz. Baqir (ə.s)-dir. Bərqi və Tusi onu bu altı məsum( ə.s.)-in əshabı arasında zikr edərək haqqında bu məlumatları vermişdirlər:

Oxumağa davam et

Seyyid Nemətullah əl-Cəzairi r.ə. Quran’ın təhrif edildiyi əqidəsində idimi ?


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bilindiyi kimi bir çox nasibi bloq və saytlarında Şiələrin Quran’ın təhrifinə inandıqları iddia edilməkdə və bu mövzuda “dəlillər” gətirilməkdədir. Bu sözdə dəlillərdən ən məşhuru, ən çox istifadə ediləni Seyyid Nemətullah əl-Cəzairi r.ə.’in “Ənvarun Nömaniyyə” və “Nurul Bəhreyn” adlı kitablarıdır. Çnki Seyyid Nemətullah əl-Cəzairi r.ə. bu kitablarında həm özü Quran’ın təhrif olduğunu bildirməkdə və həm də bu mövzudakı xəbərlərin mütəvatir olduğunu söyləməkdədir. Lakin burada nasibilərin gizlətdikləri bu həqiqət vardır ki, Seyyid Nemətullah əl-Cəzairi r.ə. daha sonar təhrif fikrindən dönmüş və Quran’ın təhrifdən uzaq olduğunu bildirmişdir. Seyyid Nemətullah əl-Cəzairi r.ə.’in Quran’ın təhrifi fikrindən döndüyünün sənədini Şeyx Həsən əl-Həcmi h.ə.’ın yazısının əsli bu linkdədir: http://www.alkafi.net/vb/showthread.php?t=2712

Oxumağa davam et

İmamsız ölən cahiliyyə ölümü üzrə ölmüşdür.


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

İmamət inancı müsəlmanların əqidəsinin bir hissəsini təşkil etməkdədir, eynilə nübuvvət və məad inancları kimi. Və digər əqidəvi mövzular kimi imamət mövzusu da həm Quran və həm də Peyğəmbər sünnəti ilə sabitdir. Keçən yazılarımızda Quranda imamət üzrə bir məqalə paylaşmışdıq, İnşəAllah bu yazımızda isə imamətin əqidəvi bir mövzu olduğu və imamı tanımanın necə bir mühüm mövzu olduğuna dair Peyğəmbər sünnəti’ndən dəlili sizlərlə paylaşacağıq. Bu dəlil Rəsulullah s.a.a.’dan mütəvatirən rəvayət edilən “imamı tanımadan ölən, cahiliyyə ölümü üzrə ölmüşdür” hədisidir ki, bu hədis Şiə və Sünni mənbələrində müxtəlif səhih sənədlərlə rəvayət edilmişdir. İnşəAllah yazımızda hədisi Şiə və Sünni mənbələrdən sənədli bir şəkildə paylaşacağıq.

Oxumağa davam et

Rəsulullah (s): “Ya Əli, qurtuluşa çatanlar sən və sənin şiələrindir!”


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Əhli Beyt (ə) məktəbinin, bu yolun davamçıların haqq üzrə olduqları açıq-aşkardır. Çünki onlar Rəsulullahın (s.a.a.) əmri ilə yalnız Quran və Əhli Beyt (ə), Rəsulullahın (s.a.a.) 12 xəlifəsinə (ə) üz tuturlar. Allah (c.c.) haqq əhlinin haqqı isbat edə bilməsi, haqqın günəş kimi işıq saçmağını təmin etmək üçün haqqın dəlillərini batilin öz içində belə qoymuşdur.Buna ən gözəl nümunə köhnə dinlərin hazırda əldə olan təhrif olunmuş kitablarında (Tövrat, İncil və s.) belə Rəsulullahın (s.a.a.) peyğəmbərliyinə və 12 xəlifənin imamətinə dəlalət edən ayələrin olmasıdır. Allah batil dinlərin qaynaqlarında İslamın, Rəsulullahın (s.a.a.) və Əhli Beytin (ə) dəlillərini qoyduğu kimi, batil məzhəblər içində də Əhli Beytin (ə) vilayətinə dair dəlillər ortaya qoymuşdur. Əlavə olaraq Əhli Beytin (ə) vilayətini təbii olanlarında haqq üzrə olduqlarına dair nişanəlar buraxmışdır. Biz inşallah bu başlıqda bu dəlilləri sizlərlə paylaşacağıq. İşimizdə Allaha təvəkkül edir və təkcə Ondan yardım diləyirik…

Oxumağa davam et

Şeyx Kuleyni (r.ə.)


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra… Bilindiyi kimi “Siqatul-İslam”, yəni “İslamın etibarı” adı ilə məşhur olan Şeyx Kuleyni (r.ə) bizim, yəni müsəlmanların ən böyük hədis alimlərindəndir. Həyatını Əhli Beyt (ə.s)-in hədislərini bir yerə toplamağa həsr etmiş və 20 illik fəaliyyəti sonunda “əl-Kafi” adlı misilsiz əsərini ortaya qoymuşdur. Əhli Beyt ə.s. əqidə və fiqhini bir yerə toplayan bu kitab nasibilərin işini çətinə saldığı üçün onlar bu kitab və müəllif haqqında şübhə oyandırmağa çalışırlar. Çünki Əhli Beyt (ə.s)-dən nəql olunan bu hədisləri inkar etmənin ən rahat yolu budur. Əhli Beyt (ə.s)-in hədisləri sadəcə bu qaynaqlardadır, nasibi qaynaqlarında isə Əhli Beyt (ə.s)-dən hədis yox deyiləcək qədərdir. Bunun yerinə onların kitabları, nasibi, xarici, əməvi və əhli kitab raviləri ilə dolmuşdur.

Oxumağa davam et

Rəsulullah (s)-in Hz. Fatimə (s.ə)-i şəhid edənləri lənətləməsi


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bildiyimiz kimi Nəbi (s.a.a.)in vəfatından sonra bir qrup səhabə xilafəti qəsb etmiş və Bu qədəri ilə də kifayətlənməyərək Nəbi (s.a.a.)in haqq xəlifəsini özlərinə beyətə dəvət etmişdir. Lakin Peyğəmbər (s.a.a.)in həqiqi xəlifəsi olan imam Əli (ə) və yanında olan sadiq səhabələr (r.a.) beyət etməmiş və müqavimət göstərmiş və Hz. Fatimə (s.a)nın evində toplanmışdılar. Bunun nəticəsində xilafəti ələ keçirən insanlar müqavimətçiləri dağıtmaq və onlardan beyət almaq məqsədi ilə Hz. Fatimə (s.a.)nın evinə hücum etmiş və Bu izdihamlarda Hz. Fatimə (s.a) yaralanaraq şəhid olmuşdur. Bu mövzu həm Şiə qaynaqlarında və həm də müxaliflərin qaynaqlarında sabitdir və biz bunları saytımızın “vəhy evinə hücum” hissəsində paylaşacağıq. Bu günki işimiz də Bu mövzu ilə yaxından bağlıdır, mövzumuz Nəbi (s.a.a.)in bu kəsləri lənətləməsi haqqındakı hədislərdir. İnşallah bu işimizdə şiə qaynaqlarında mövzu haqqındakı bir hədisi paylaşacağıq…

Oxumağa davam et

Hidayət ayəsi


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Əziz qardaşlarımız! Bu dəfə sizə Qurani-Kərimdən Əhli Beyt (ə) həqiqətlərini çatdıracağıq. Bu yazımızda “Hidayət ayəsi” dediyimiz Rəd surəsinin 7-ci ayəni haqqında danışacağıq. Əvvəlcə ayəni köçürəcək, daha sonra isə hədislər vasitəsilə bu ayənin Əhli Beytin (ə) vəlayətinə dəlalət etdiyini göstərəcəyik.

Allah Təala buyurur:

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ
Kafir olanlar deyirlər: “Niyə ona Rəbbindən bir möcüzə endirilməyib?” Sən ancaq xəbərdar edənsən. Hər qövmün bir yolgöstərəni vardır.

Rad surəsi 7-ci ayə

Oxumağa davam et

İbni Cövzi: “Aişə, Ümmü Sələmə və Ənəs Təthir ayəsinin Əli, Fatimə, Həsən və Hüseyn haqqında nazil olduğunu deyiblər.”


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Təthir ayəsi mövzusundaki araşdırmalarımızı sizinlə paylaşacağıq. Bu işimizdə sizlərə nasibi alimlərindən ibni Cövzinin Təthir ayəsi mövzusunda ortaya atdığı fikirləri qeyd edəcək və hansının haqq olduğunu sübut etməyə çalışacağıq.

saq1

Şəkildə gördüyünüz Əhli-Sünnə alimi ibni Cövzinin “Kəşful-Müşkil” adlı kitabıdır. İşarələnmiş yerdə belə yazılıb:

Oxumağa davam et

Muminun surəsi 6-cı ayə mütə nikahını nəsx etmişdirmi ?


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra… bu yazımızda İnşəAllah mütə nikahının caizliyi mövzusunda ortaya atılan bir şübhəyə cavab verəcəyik. Əhli Sünnət alimlərindən bəziləri mütə nikahının qadağan olunmasının Ömər ibn Xəttab tərəfindən olduğu gerçəyini qəbul etmək istəmirlər, bunun qarşılığında mənbələrində səhih olaraq gələn onlarla hədisə qarşı çıxır və Allahın kitabındakı mütə ayəsini fərqli formada şərh edirlər. Sanki bunlar üçün Ömər ibn Xəttabın sözü Allahın sözündən daha üstündür. Bu kimsələr Muminun surəsinin 6-cı ayəsinin mütə nikahını nəsx etmiş olduğunu iddia edirlər. İddialarını da dəstəkləmək üçün səhabə İbni Abbasın (r.ə.) adına hədis uydururlar. Bununla həm İbni Abbasın mütə haqqında olan fikrindən döndüyünü və həm də böyük bir səhabənin bu ayədən “mütə haramdır” hökmünü əldə etdiyini, binaenaleyh bu ayənin mütəni nəsx etdiyini söyləməyə çalışırlar. Əvvəlcə İbni Abbasa (r.ə.) istinad edilən hədisə nəzər yetirək :

Oxumağa davam et

Məvəddət ayəsi


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

bundan sonra… Quran-i Şərif və mütəvatir hədislərlə Əhli Beyt ə.s.’ın vilayətini sənədli, şübhəyə yer buraxmayacaq formada təqdim etməyə davam edirik. Bu yazımızda Məvəddət ayəsi dediyimiz Şura surəsinin 23-cü ayəsi haqqında danışacağıq. Allah c.c. bu ayədə buyurur ki:

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

De: “Mən sizdən bunun (risaləti təbliğ etməyimin) müqabilində qohumluq məhəbbətindən (əhli-beytə sevgidən) başqa bir şey istəmirəm.
Şura surəsi 23-cü ayə

Oxumağa davam et

Hud surəsi 17-ci ayənin təfsiri


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Əziz bacı və qarşdalar, bilindiyi kimi Quranda Əhli Beyt a.s ilə əlaqədar olaraq nazil olmuş və yaxud müəyyən bir hadisə ilə bağlı olaraq nazil olmağına baxmayaraq içərisində Əhli Beyt a.s-a işarə edilmiş olan ayələr vardır. məsumlar a.s-dan nəql olunan hədislərdə belə ayələrin Quranın 1/4-ni təşkil etdiyi nəql olunmuşdur. sünnü mənbələrdə də həmçinin ibni Abbas r.a-dan Quranda imam Əli a.s haqqında 300-dən çox ayə olduğu nəql edilmişdir. belə ayələrdən biri Hud surəsinin 17-ci ayəsidir. Allah azzə və cəllə bu ayədə buyurur:

Oxumağa davam et

Mübahilə ayəsi


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Dəyərli bacı və qardaşlar, inşəAllah bu başlıq altında Kitabı Şərif və Sünnəti Nəbəvi s.ə.ə ilə Al-i Muhəmməd s.ə.ə-in heç kimin çata bilməyəcəyi bir fəzilətini daha sizlərə təqdim edəcəyik. Bu fəzilət Mübahilə ayəsi dediyimiz Ali İmran surəsinin 61-ci ayəsindədir. Allah c.c ayədə buyurur:

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ
Sənə bilik gəldikdən sonra kim səninlə (İsanın) barəsində mübahisə edərsə, de: “Gəlin oğullarımızı və oğullarınızı, qadınlarımızı və qadınlarınızı, nəfsimizi və nəfsinizi çağıraq, sonra isə dua edib yalançılara Allahın lənət etməsini diləyək

Al-i İmran surəsi 61-ci ayə

bu ayədə “oğullarımızı” sözü ilə Hz. Həsən və Hz. Hüseyin, “qadınlarımızı” sözü ilə Hz. Fatimə s.a, “nəfsimizi” sözü ilə isə Rəsulullah s.a.a və imam Əli a.s nəzərdə tutulmuşdur. bu ayənin təfsiri haqqında İslami/Şiə və Sünnü mənbələrdə imamlar a.s və səhabələr r.a-dan bir çox hədis rəvayət edilmişdir.

Oxumağa davam et

Əhli beyt (ə.s) məktəbində adil sayılan səhabələr


Araşdırmalar nəticəsində səhabələrin üç qismə bölünməsi bəlli olur:

1. Ədaləti sabit olmuş səhabələr (Əbuzər, Miqdad, Salman Farsi, Əmmar Yasir və s.)
2. Zülmü və fasiqliyi sabit olmuş səhabələr. (Vəlid ibn Uqbə və s.)
3. Məçhul olan səhabələr. (və s.)  Səhabələrin çoxluğunu məçhul səhabələr təşkil edir.

Aşağıda Ayətullah Şeyx Usamə Ali Şeyx Bilal Nəcəfinin adil səhabələr barədə araşdırması (onların adları) təqdim olunur: Oxumağa davam et

Abdullah ibn Səba: hədislər işığında araşdırma


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bilindiyi kimi nasibilər tərəfindən İslam tarixində təhrif edilmiş hadisələrdən biri də Abdullah ibn Səba hekayəsidir. Belə ki, nasibilər bu hekayəni Seyf ibn Ömər kimi zındıqlar sayəsində təmamən təhrif etmiş, təhrif edib quraşdırdıqları nağıllara əsaslanaraq Şiəliyi Abdullah ibn Səba adlı bir yəhudinin qurmuş olduğu iftirasını atmaqdadırlar. Bu iftiranın əsassız və pis bir uydurma olduğunu müsəlmanlarla/şiələrlə nasibilərin ixtilaf etdiyi hər mövzuda birbaşa nasibilərə öz qaynaqlarından dəlillər təqdim etməsi belə sübuta yetirməkdədir. Lakin biz hər mövzuya mövzunun öz daxilində cavab verməyi gərək gördüyümüz üçün bu mövzu haqqında bir iş gördük.

Oxumağa davam et

İmam Əli (ə.s) xəlifə olduğu zaman Fədəyi niyə geri almayıb ?


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bilindiyi kimi Fədək Hz. Fatimə s.ə.’nın şəxsi mülkü idi və bu mülk Allah c.c.’nın İsra 25 əmri ilə Nəbi s.ə.ə. tərəfindən Hz. Fatimə s.ə.’ya verilmişdir. Belə ki, məzkur ayənin təfsiri zamanı İslam/Şiə və Sünni qaynaqlı səhih hədislər işığında bu mövzunu ələ almışdıq, baxın: İsra 26-cı ayənin təfsiri

Lakin daha sonra qəsbi Qüreyş hökuməti İmam Əli ə.s. və tərəfdarlarının r.ə. maddi vəziyyətini zəiflətmək məqsədi ilə Fədəy’i də qəsb etmişdir. Burada nasibilərin ortaya atdığı bir şübhə var, bütün bu səhih hədisləri görməzdən gələrək, “Əgər Fədək Hz. Fatimə’nin mülkü olub hökumət tərəfindən qəsb edilmişdirsə o zaman niyə Hz. Əli xəlifə olduğu zaman Fədəy’i geri amadı?” deyirlər. Biz İnşəAllah bu şübhəyə səhih hədislərlə cavab verəcəyik.

Oxumağa davam et

Nəbi (s): “Allah (c.c) Bəni-Haşimi seçmişdir”


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Dəyərli qardaş və bacılarımız, bilindiyi kimi müsəlmanların inancına görə Allah c.c. Əfəndimiz s.ə.ə. ’in mənsub olduğu Bəni Haşim qaəbiləsini seçmiş və üstün qılmışdır. İnşəAllah bu fəaliyyətimizdə bu mövzu haqqında Sünnəti Nəbəvi s.ə.ə. ’dən olan dəlilləri sizlərlə paylaşacağız. Çalışmada təqdim edəcəyim qaynaqlar alkafi.net saytında, İraq’dan “Cabirul Yəmani” nicki ilə yazan qardaşımıza aiddir. Yazının əsli bu linkdə: http://www.alkafi.net/vb/showthread.php?t=3558

Oxumağa davam et

Şeyx Cəfər Sübhani, “Şiəlik İran axınıdırmı?”


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Məlumdur ki nasibilərin və bəzi şərqşünasların Şiəlik haqqındakı böhtan və ortaya atdığı şübhələrdən biri də guya Şiəliyin bir İran axını olmasıdır. Adı çəkilən mövzu haqqında Əhli Beyt (ə) məktəbi alimlərindən Şeyx Cəfər əs-Sübhani bir məqalə qələmə almışdır. Bu məqalə əqli və nəqli dəlillərə əsaslanır…

Oxumağa davam et

Təvəssül Əhli-Sünnə mənbələrində | التوسل في كتب أهل السنة


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Məlum olduğu kimi nasibilərin Şiələrə etiraz etdiyi mövzulardan biri də Təvəssül məsələsidir. İndi əhli sünnə qaynaqları ilə təvəssül mövzusunu açıqlayan bir sünni alimin nitqini təqdim edirik. Videonu məqalənin davamında izləyə bilərsiniz… Oxumağa davam et

Mənzilət hədisi Şiə mənbələrində


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bu günki yazımızda Mənzilət hədisinin qeyd edildiyi Şiə mənbələrindən bəzilərini sizə təqdim edəcəyik:

1.Əbu Üməyyənin İmam Sadiqdən (ə) rəvayət etdiyi hədis: Bu hədisi iki imamın – yəni İmam Cavad və İmam Hadinin (ə) səhabəsi olan Əhməd b. Məhəmməd əl-Bərqi (r.a) “Məhasin” kitabında rəvayət etmişdir. Şiə və sünnilər tərəfindən etibarlılığı barəsində ittifaq edilən Siqətul İslam (İslamın etibarı) Şeyx Kuleyni (r.ə) də bu hədisi Bərqinin (r.ə) sənədi ilə Əhli-Beyt (ə) məktəbinin elm xəzinəsi “Əl-Kafi”də rəvayət etmişdir:

Oxumağa davam et

“Kitab və Sünnə” hədisinin araşdırılması.


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Nasibilərin hədis uydurmaları məşhur və tanınmış bir şeydir. Onlar ya “səhabə” adı verdikləri şəxslər üçün fəzilət hədisi düzəldirlər. Yaxud da Əhli-Beyt (ə) haqqındakı hədislərin eynisini öz səhabələrinə nisbət verirlər. Onların biri də Nəbinin (s.a.a) “sizə iki əmanət qoyuram ki, onlara sarıldığınız müddətdə azmazsınız: Allahın Kitabı və İtrətim – Əhli-Beytim” hədisi barədədir. Bu uydurma  “sizə iki əmanət qoyuram ki, onlara sarıldığınız müddətdə azmazsınız: Allahın Kitabı və Sünnətim” şəklindədir. Şübhəsiz ki, nasibilərin  mənbələri bizim üçün heç bir dəyərə sahib deyil və buna görə bu uydurmalar da bizim gözümüzdə dəyərsizdir. Ancaq biz hətta nasibilərin öz mənbələrindən belə “Kitab və Sünnə” adlı uydurmanın əsilsiz olduğunu sübut etmək qərarına gəldik və buna görə də kiçik bir araşdırma apardıq. Bu işimizdə nasibi mənbələrindəki bu hədisləri araşdıracağıq. Oxumağa davam et