İmamı tanımaq nə deməkdir?


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Son zamanlar bəzi avam kəslər tərəfindən sıx şəkildə gündəmə gətirilən mövzulardan biridə imamı tanımaqdır (ərəbcəsi: marifətul imam/معرفة الإمام) məsələsidir. Bəziləri bu məsələ haqda elə danışırlarki sanki bu sirli, əsrarəngiz və gizli, anlaşılması mümkün olmayan bir mövzudu. Bəs əslində imamı tanımaq nə deməkdi? İmamı tanımaq Allah əzzə və cəllə tərəfindən təyin edilmiş itaəti fərz olan höccət deməkdir ki bu yazı imamlar (ə.s) tərəfindən varid olmuş səhih hədislərə söykənir

marifet-fakih   marifet-fakih1 Oxumağa davam et