İmam Hüseyn (ə.s.) və Ömər ibn Xəttabın krallığı


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra… əvvəlki yazılarımızda da söylədyimiz kimi nasibilər və sünnilər nəzdində Əhli-Beyt imamları (ə.s) ilə xəlifələrinin arasının yaxşı olduğu, hətta imam Əli (ə.s)-in Əbu Bəkir və Ömərin şexxulislamlığını etdiyi kimi əsassız inanclar vardır. Şübhəsiz ki, bütün bunlar yalan və böhtandır və bunun sənədini həm Şiə və həm də Sünni mənbələri eyni təqdim ediblər. Biz inşaallah bu günkü işimizdə Əhli-Beyt imamlarından imam Hüseyn (ə.s)-in bu mövzudakı mövqeyini sünnilərin öz qaynaqlarından səhih hədislərlə təqdim edəcəyik.  şəkildə gördüyünüz əhli-sünnənin hədis və tarix alimi olan ibni Əsakir əş-Şafeinin “Tarixi Mədinə ət-Diməşq” adlı kitabıdır, işarələnilmiş yerdə bu ifadələr var:

Oxumağa davam et