İmam Əli (ə) üsyan zamanı Osman ibn Əffana köməkçi olubmu?


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ TƏRTƏMİZ ƏHLİ BEYTİNƏ

Bilindiyi kimi nasibilər Islam tarixini təhrif etməyə calışmaqda və imamlarımız (ə) ilə öz hökmdarları arasında dostluq və yoldaşlıq əlaqələri oldugunu isbat etmək üçün məşğul olmaqdadırlar.əlbəttə ki, bunu etməkdə tək məqsədləri Islam və müsəlmanlara zərbə vurmaqdır, cünki ortaya atılan bu ssenari Islam əqidə və tarixini yalan, imamət haqqında bir nəss olmadığını bəyan edir. Cünki aydındır ki, imamət haqqında nəss olduğu və nasibi hökmdarları da xilafəti qəsb etmiş olduqları təqdirdə imamlarımız (ə) onlara dost deyil düşmən olması lazım idi, elə buna görə nasibilər bu mövzuda cox məşğul olurlar və dəlillər gətirməyə calışırlar, guya bu mövzudakı dəlillərindən biri Seyyid Razi r.ə “Nəhcul-bəlağə” kitabının imam Əli (ə) xütbələri hissəsindəki 164-cü xütbədir. Biz bu araşdırmada inşaAllah əvvəlcə “Nəhcul-bəlağə” dən xütbənin əslini və tərcüməsini göstərəcəyik, daha sonra isə onun sənədini, qaynağını və sihhətini araştıracağıq.

Oxumağa davam et