İslam döyüşlərində müsəlmanların şüarları


 BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Hörmətli oxucular, Peyğəmbərin (s.a.a) həyatı və İslamın ilk illəri haqqında məqalələr paylaşmağa davam edirik. Bu dəfəki yazımızda İslamın ilk illərində müsəlmanların müharibələrdəki şüarlarını sizə təqdim edəcəyik.

shiar-kuleyni9 shiar-kuleyni10 Oxumağa davam et

İbni Şihab əz-Zühri kimdir ? Əhli-Beyti (ə) sevən birisi, yoxsa nasibi ?


 BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

İbni Şihab əz-Zühri əhli-sünnənin nəzərində etibarlı bir ravi və tabein alimlərin başçılarından sayılır. İbn Teymiyyə və Zəhəbi kimi bəzi nasibilər onun hətta İmam Səccad (ə) və İmam Baqir (ə)-dan daha elmli olduğunu deyirlər. Əslində bu şəxs əsl Əhli-Beyt (ə) düşməni və əməvi sarayının nökərlərindəndir. Əməvi krallarının sarayında yaşamış, onlar üçün yalançı bir “din” uydurmuşdur. Nasibi aləmində Əməvi padşahlarından Ömər b. Əbdüləzizin əmri ilə ilk dəfə hədis yazmağa başlayan şəxs kimi tanınır. Yəni onların dininə mənsub olan şəxslər içərisində hədisləri toplamağavə yazmağa başlayan ilk şəxs əz-Zühridir. Məhz nasibilər Bu Əməvi nökərinin Əhli Beyt (ə) aşiqi olduğunu iddia edirlər. Bu iddialarına isə Seyid Xoinin (r.ə) sözlərini dəlil gətirməyə çalışırlar. Seyyid Xoi (r.ə) rical kitabında əz-Zühri haqqındakı bir rəvayəti qeyd etdikdən sonra deyir: Oxumağa davam et

İmam Sadiq (ə.s): Hz. Fatimə (s.ə) Ömərin əmri ilə Qunfuzun vurması nəticəsində şəhid olmuşdur.


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Hörmətli qardaş və bacılar, bu yazımızda inşəAllah Rəsulullah s.ə.ə. ’in vəfatı sonrasında hökuməti ələ keçirən terrorist qrupların Hz. Fatimə s.ə.’in evinə etdikləri hücum haqqında bütün məlumatları verən bir hədisi sizlərlə paylaşacağıq ki, bu hədis imam Cəfər əs-Sadiq ə.s.’dan rəvayət edilmişdir. Məqalə alkafi.net saytında Həsən əl-Ələvi nicki ilə yazan qardaşımıza aiddir. Biz məqaləni tərcümə edib sizlərlə paylaşacağıq. Həsən əl-Ələvi qardaşımızın məqaləsinin əsli bu linkdədir: http://www.alkafi.net/vb/showthread.php?t=75

Oxumağa davam et

Şiə mənbələrində Allah (c.c) haqqında “Şabbul Amrad (tüksüz gənc)” hədisi şübhəsinə cavab


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bilindiyi kimi nasibiləri oxun yaydan çıxdığı kimi İslam dinindən çıxardan ən azğın, gic və xürafə əqidələri Tövhid mövzusundakı azğınlıqlardır. Çünki nasibilər Allah c.c.’ın üzü tüksüz, qıvrım saçlı bir gənc olduğunu, cism olduğunu, gecələr yerə enib gündüzlər göyə qalxdığını, əlləri və ayaqları olduğunu iddia edirlər. Bu əqidələri isə onları hər kəs qarşısında rəzil etdiyindən nasibilər öz rəzalətlərini ört-basdır etmək üçün müsəlmanların/şiələrin mənbələrindən bu azğınlıqlarına dair dəlillər gətirməyə çalışırlar. Bir iddialarında belə deyirlər:

Oxumağa davam et

Quranın zahiri və batini vardır


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Şübhəsiz ki, Rəsulullah s.ə.ə.’in möcüzələrindən ən böyüyü Allah c.c.’un özünə endirdiyi uca kitabımız Qurani Kərim’dir. Quran bütün dövrlərə meydan oxuyan, bəlağətinə heç bir kəlamın çata bilməyəcəyi, aydınlaşdırıcı, yol göstərən, dərs verən bir kitabdır. Onun müxtəlif tərəflərindən biri də zahiri ilə birlikdə batininin də olmasıdır ki, bu xüsusiyyət kitabı bizə gətirən Rəsulullah s.ə.ə.’ın özündən nəql olunmuşdur. İnşəAllah bu yazımızda bu mövzuda Şiə və Sünni mənbələrində rəvayət edilmiş olan hədislərdən bəzilərini sizlərlə paylaşacağıq.

Oxumağa davam et