“Ey rəblər Rəbbi, ey ilahlar İlahı” hədisi haqqındakı şübhəyə cavab


BİSMİLLƏHİR RAHMƏNİR RAHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Nasibilər şiə mənbələrində olan bəzi hədisləri sitat gətirib bəzi iddialar irəli sürürlər. Biz bu məqaləmizdə inşəAllah həmin iddialara cavab verməyə çalışacağıq.

“əl-Kafi” kitabında Tövhidə zidd olan şirk:

Əbu Abdullah dedi ki: Səcdə halında olduğun zaman da ki: “ey rəbblər Rəbbi, ey ilahlar İlahı” (əl-Kafi, 2/412)

Nuri (r.ə)-in kitablarından birinin adının “Fəslul-xitab fi təhrifi Kitabi-Rəbbil-Mütəxəssis” olması səbəbilə də belə iddia irəli sürürlər:

Bu lənətlənmiş, həm Allahın kitabının təhrif edildiyini isbat etməyə çalışır, həm də Allahı Rəblərin Rəbbi olaraq təyin edərək şirkə qaçır. Allah aləmlərin tək Rəbbidir.

Oxumağa davam et

Advertisements

Şiə mənbələrində Allah (c.c) haqqında “Şabbul Amrad (tüksüz gənc)” hədisi şübhəsinə cavab


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bilindiyi kimi nasibiləri oxun yaydan çıxdığı kimi İslam dinindən çıxardan ən azğın, gic və xürafə əqidələri Tövhid mövzusundakı azğınlıqlardır. Çünki nasibilər Allah c.c.’ın üzü tüksüz, qıvrım saçlı bir gənc olduğunu, cism olduğunu, gecələr yerə enib gündüzlər göyə qalxdığını, əlləri və ayaqları olduğunu iddia edirlər. Bu əqidələri isə onları hər kəs qarşısında rəzil etdiyindən nasibilər öz rəzalətlərini ört-basdır etmək üçün müsəlmanların/şiələrin mənbələrindən bu azğınlıqlarına dair dəlillər gətirməyə çalışırlar. Bir iddialarında belə deyirlər:

Oxumağa davam et