İmam Sadiq (ə.s): Hz. Fatimə (s.ə) Ömərin əmri ilə Qunfuzun vurması nəticəsində şəhid olmuşdur.


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Hörmətli qardaş və bacılar, bu yazımızda inşəAllah Rəsulullah s.ə.ə. ’in vəfatı sonrasında hökuməti ələ keçirən terrorist qrupların Hz. Fatimə s.ə.’in evinə etdikləri hücum haqqında bütün məlumatları verən bir hədisi sizlərlə paylaşacağıq ki, bu hədis imam Cəfər əs-Sadiq ə.s.’dan rəvayət edilmişdir. Məqalə alkafi.net saytında Həsən əl-Ələvi nicki ilə yazan qardaşımıza aiddir. Biz məqaləni tərcümə edib sizlərlə paylaşacağıq. Həsən əl-Ələvi qardaşımızın məqaləsinin əsli bu linkdədir: http://www.alkafi.net/vb/showthread.php?t=75

Oxumağa davam et

Rəsulullah (s)-in Hz. Fatimə (s.ə)-i şəhid edənləri lənətləməsi


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bildiyimiz kimi Nəbi (s.a.a.)in vəfatından sonra bir qrup səhabə xilafəti qəsb etmiş və Bu qədəri ilə də kifayətlənməyərək Nəbi (s.a.a.)in haqq xəlifəsini özlərinə beyətə dəvət etmişdir. Lakin Peyğəmbər (s.a.a.)in həqiqi xəlifəsi olan imam Əli (ə) və yanında olan sadiq səhabələr (r.a.) beyət etməmiş və müqavimət göstərmiş və Hz. Fatimə (s.a)nın evində toplanmışdılar. Bunun nəticəsində xilafəti ələ keçirən insanlar müqavimətçiləri dağıtmaq və onlardan beyət almaq məqsədi ilə Hz. Fatimə (s.a.)nın evinə hücum etmiş və Bu izdihamlarda Hz. Fatimə (s.a) yaralanaraq şəhid olmuşdur. Bu mövzu həm Şiə qaynaqlarında və həm də müxaliflərin qaynaqlarında sabitdir və biz bunları saytımızın “vəhy evinə hücum” hissəsində paylaşacağıq. Bu günki işimiz də Bu mövzu ilə yaxından bağlıdır, mövzumuz Nəbi (s.a.a.)in bu kəsləri lənətləməsi haqqındakı hədislərdir. İnşallah bu işimizdə şiə qaynaqlarında mövzu haqqındakı bir hədisi paylaşacağıq…

Oxumağa davam et

İmam Kazım ə.s.: “Hz. Fatimə (s.a.) şəhiddir.”


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Hz. Fatimənin (s.a.) evinə, yəni vəhy evinə, edilən hücum və bu hücum nəticəsində Xanım Fatimənin (s.a.) şəhid edilməsi haqqında işlərimizə davam edirik. Bugünkü işimizdə inşallah Şiə mənbələrindən Hz. Fatimənin (s.a.) şəhadəti haqqında bir o hədisin və o hədisin araşdırmasını sizlərə təqdim edəcəyik.

a1 a2

Şəkildə gördüyünüz Şiə və nasibilərin ittifaq ilə etibarlılığını təsdiq etdiyi, Şeyx Kuleyni (r.a.)ın “əl-Kafi”kitabıdır. İşarələdiyimiz yerdə bu ifadələr var:

Oxumağa davam et