II Məclisi (r.ə) “Ayələrdə Allah (c.c)-nin endirdiyinin xilafına olan təhrif” adında bab açmışdırmı?


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Əvvəlki yazılarımızda İslam (Şiə) düşməni olan nasibilərin İslami mənbələrdən Qurani-Kərimin muharref olduğuna dair gətirdikləri sözdə dəlillərdən bəzilərini araşdırarkən ortaya qoyduq ki, onların gətirdikləri dəlillər ya tərcüməsi təhrif edilərək mənası azdırılmış mətnlər, ya zəif hədislər, yaxudda müəllifləri belə bəlli olmayan kitabları İslam alimlərinə nisbət etməkdir. İnşəallah bu yazımızda bu həqiqəti bir daha nümayiş etdirəcəyik.

Oxumağa davam et

İmam Rza (ə.s) Muavvizəteyn (Fələq və Nas surələri)-nin Qurandan olmadığını söyləyibmi?


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Digər bloqumuzda nasibilərin öz mənbələrindən səhih hədisləri və məşhur alimlərinin sözləri ilə uca kitabımız Qurani Kərim haqqındakı inanclarını sizlərlə paylaşmışdıq. Bu paylaşımlarımızda nasibilərin səhabə Abdullah b. Məsud (r.ə.)-ə nisbət etdikləri “Muavvizəteyn (Fələq və Nas surələri) Qurandan deyildir.” Sözünü də nasibi mənbəli səhih hədislər və nasibi alimlərinin sözləri ilə isbatlamışdıq. Məhz bu vəziyyət qarşısında bir söz belə deyə bilməyən nasibilər  müsəlmanların/şiələrin bu mövzuda etirazlarının qarşısını almaq üçün müsəlmanlara/şiələrə güya öz mənbələrindən dəlillər gətirməkdədirlər. Bu sözdə dəlillərinə görə imam Əli ər-Rza (ə.s.) da eyni nasibi mənbələrində İbn Məsuddan rəvayət edildiyi kimi “muavvizəteyn Qurandan deyildir.” Deyirmiş. Nasibilərin ortaya atdığı bu şübhəyə room-alghadeer.net saytında “Talib 313” nicki ilə yazan qardaşımız daha əvvəldən cavab verdiyi üçün burada sadəcə onun cavabını tərcümə edib paylaşacağıq. Talib 313 qardaşın yazısının əsli bu linkdədir: http://www.room-alghadeer.net/vb/showpost.php?p=160848&postcount=2

Oxumağa davam et

Quranın zahiri və batini vardır


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Şübhəsiz ki, Rəsulullah s.ə.ə.’in möcüzələrindən ən böyüyü Allah c.c.’un özünə endirdiyi uca kitabımız Qurani Kərim’dir. Quran bütün dövrlərə meydan oxuyan, bəlağətinə heç bir kəlamın çata bilməyəcəyi, aydınlaşdırıcı, yol göstərən, dərs verən bir kitabdır. Onun müxtəlif tərəflərindən biri də zahiri ilə birlikdə batininin də olmasıdır ki, bu xüsusiyyət kitabı bizə gətirən Rəsulullah s.ə.ə.’ın özündən nəql olunmuşdur. İnşəAllah bu yazımızda bu mövzuda Şiə və Sünni mənbələrində rəvayət edilmiş olan hədislərdən bəzilərini sizlərlə paylaşacağıq.

Oxumağa davam et

Seyyid Nemətullah əl-Cəzairi r.ə. Quran’ın təhrif edildiyi əqidəsində idimi ?


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bilindiyi kimi bir çox nasibi bloq və saytlarında Şiələrin Quran’ın təhrifinə inandıqları iddia edilməkdə və bu mövzuda “dəlillər” gətirilməkdədir. Bu sözdə dəlillərdən ən məşhuru, ən çox istifadə ediləni Seyyid Nemətullah əl-Cəzairi r.ə.’in “Ənvarun Nömaniyyə” və “Nurul Bəhreyn” adlı kitablarıdır. Çnki Seyyid Nemətullah əl-Cəzairi r.ə. bu kitablarında həm özü Quran’ın təhrif olduğunu bildirməkdə və həm də bu mövzudakı xəbərlərin mütəvatir olduğunu söyləməkdədir. Lakin burada nasibilərin gizlətdikləri bu həqiqət vardır ki, Seyyid Nemətullah əl-Cəzairi r.ə. daha sonar təhrif fikrindən dönmüş və Quran’ın təhrifdən uzaq olduğunu bildirmişdir. Seyyid Nemətullah əl-Cəzairi r.ə.’in Quran’ın təhrifi fikrindən döndüyünün sənədini Şeyx Həsən əl-Həcmi h.ə.’ın yazısının əsli bu linkdədir: http://www.alkafi.net/vb/showthread.php?t=2712

Oxumağa davam et

Hud surəsi 17-ci ayənin təfsiri


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Əziz bacı və qarşdalar, bilindiyi kimi Quranda Əhli Beyt a.s ilə əlaqədar olaraq nazil olmuş və yaxud müəyyən bir hadisə ilə bağlı olaraq nazil olmağına baxmayaraq içərisində Əhli Beyt a.s-a işarə edilmiş olan ayələr vardır. məsumlar a.s-dan nəql olunan hədislərdə belə ayələrin Quranın 1/4-ni təşkil etdiyi nəql olunmuşdur. sünnü mənbələrdə də həmçinin ibni Abbas r.a-dan Quranda imam Əli a.s haqqında 300-dən çox ayə olduğu nəql edilmişdir. belə ayələrdən biri Hud surəsinin 17-ci ayəsidir. Allah azzə və cəllə bu ayədə buyurur:

Oxumağa davam et