Osman b. Əffanın qatilləri kimlərdir?


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra… Əziz qardaşlarımız, əhli sünnə və nasibilərin öz mənbələrindən sənədlər işığında həqiqətləri çatdırmağa, sizlərlə bölüşməyə davam edirik. Bu gün üzərində dayanacağımız, mənbələr işığında və yalnız səhih sənədlə tədqiq edəcəyimiz mövzu Osman b. Əffanın öldürülməsi və qatillərinin kimlər olmasıdır. Sözü çox uzatmadan mövzumuza keçirik.

1. Osman b. Əffanın qatilləri səhabə və tabeini rəhbərliyi etdiyi möminlərdir: İlk əvvəl Osman b. Əffanın qatillərinin kimlərdən ibarət olduğu haqqında ümumi məlumat veririk. Osmanı öldürmək üçün toplanan camaat kimlərdən ibarət idi? Bu sualımızı şəxsən Osman b. Əffan özü cavab verir:

katli-osman-ibni-kesir katli-osman-ibni-kesir1 katli-osman-ibni-kesir2

Şəkildə gördüyünüz sünni tarix, təfsir və hədis alimi ibn Kəsirin “əl-Bidayə vən-Nihayə” adlı kitabıdır. İşarə etdiyim yerdə bu ifadələr var:

Oxumağa davam et

Osman ibn Əffan niyə öldürüldü?


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … keçən yazımızda muxaliflərin birbaşa öz mənbələrindən təqdim etdiyimiz sənədlər işığında 3-cü Qureyş kralı Osman b. Əffanın səhabə və tabeinlərin liderliyini etdiyi mömin müsəlmanlar tərəfindən öldürüldüyünü ortaya qoymuşduq. Bu yazımızda isə inşəAllah Osman b. Əffanın qətlinə nəyin səbəb olduğunu araşdıracağıq. Görəsən həqiqətən Əməvi mollası Seyf b. Ömərin iddia etdiyi kimi Osman b. Əddana qarşı insanları ibni Səba mı ayaqlandırırdı?

 sebeb-katli-osman-nesai sebeb-katli-osman-nesai1sebeb-katli-osman-nesai2

Şəkildə gördüyünüz əhli sünnə alimi, kutubi sittə imamlarından Nəsainin “Xəsais” adlı kitabıdır, işarələdiyim yerdə bu ifadələr var:

Oxumağa davam et