Seyyid Mürtəza (r.ə)-in “əş-Şafii” kitabından Əbu Bəkr və Ömər haqqında olan şübhəyə cavab


BİSMİLLƏHİR RAHMƏNİR RAHİM HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Çoxdandır ki, ərəb nasibilərinin forumlarında Əbu Bəkir və Ömərin “fəziləti” haqqında şiə kitablarından “dəlillər” paylaşılır. əslində isə bu paylaşımlar hər zamanki kimi nasibilərin kəsib-doğrama əməliyyatından başqa bir şey deyil. bu gün face-də bəzilərinin bu “dəlillər”i bizim dilə tərcümə edib paylaşdığını, qardaşlarını sevindirdiyini gördüm. ona görə də bu dəlillərə cavab yazmağın lazım olduğunu düşünərək bu yazını hazırladım. nasibilərin iddiasını aşağıdaki şəkildə görə bilərsiniz.

Oxumağa davam et

İmam Hüseyn (ə.s.) və Ömər ibn Xəttabın krallığı


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra… əvvəlki yazılarımızda da söylədyimiz kimi nasibilər və sünnilər nəzdində Əhli-Beyt imamları (ə.s) ilə xəlifələrinin arasının yaxşı olduğu, hətta imam Əli (ə.s)-in Əbu Bəkir və Ömərin şexxulislamlığını etdiyi kimi əsassız inanclar vardır. Şübhəsiz ki, bütün bunlar yalan və böhtandır və bunun sənədini həm Şiə və həm də Sünni mənbələri eyni təqdim ediblər. Biz inşaallah bu günkü işimizdə Əhli-Beyt imamlarından imam Hüseyn (ə.s)-in bu mövzudakı mövqeyini sünnilərin öz qaynaqlarından səhih hədislərlə təqdim edəcəyik.  şəkildə gördüyünüz əhli-sünnənin hədis və tarix alimi olan ibni Əsakir əş-Şafeinin “Tarixi Mədinə ət-Diməşq” adlı kitabıdır, işarələnilmiş yerdə bu ifadələr var:

Oxumağa davam et

Hz. Hüseyn (ə.s)-ın Muaviyə (l.ə)-a rəhmət oxuması şübhəsinə cavab


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Facebook’da qiymətli bir qardaşımız bizə nasibilərin öz saytlarında şiə qaynaqlı bir sənəd paylaşdıqlarını və sənəddə imam Hüseyn (ə.s)-ın Əməvi hökmdarı lənətlənmiş Müaviyəyə rəhmət oxuduğunun olduğunu bildirərək bunun doğru olub olmadığını soruşdu. Bu qiymətli qardaşa mövzu haqqında ətraflı və geniş bir cavab verəcəyimi söylədim və buna görə bu işi etdim. Qardaşın mənə verdiyi nasibi məqaləsində idda bu şəkildədir:

Şiə Şeyx Əbdürrəzzaq əl-Mukarrəm “Maqtəl-imam Hüseyn” adlı kitabının 42-ci səhifəsində deyir ki:

Vəlid ona Yezidin məktubunu oxudu və Muaviyyə’nin ölüm xəbərini verdikdən sonra onu beyət etməyə dəvət etdi.
İmam Hüseyn (ə.s) dedi ki: “inna lillahi və inna iləyhi raciun. Allah Müaviyəyə rəhmət etsin və ona böyük mükafat versin. “

Oxumağa davam et

İmam Əli (ə) üsyan zamanı Osman ibn Əffana köməkçi olubmu?


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ TƏRTƏMİZ ƏHLİ BEYTİNƏ

Bilindiyi kimi nasibilər Islam tarixini təhrif etməyə calışmaqda və imamlarımız (ə) ilə öz hökmdarları arasında dostluq və yoldaşlıq əlaqələri oldugunu isbat etmək üçün məşğul olmaqdadırlar.əlbəttə ki, bunu etməkdə tək məqsədləri Islam və müsəlmanlara zərbə vurmaqdır, cünki ortaya atılan bu ssenari Islam əqidə və tarixini yalan, imamət haqqında bir nəss olmadığını bəyan edir. Cünki aydındır ki, imamət haqqında nəss olduğu və nasibi hökmdarları da xilafəti qəsb etmiş olduqları təqdirdə imamlarımız (ə) onlara dost deyil düşmən olması lazım idi, elə buna görə nasibilər bu mövzuda cox məşğul olurlar və dəlillər gətirməyə calışırlar, guya bu mövzudakı dəlillərindən biri Seyyid Razi r.ə “Nəhcul-bəlağə” kitabının imam Əli (ə) xütbələri hissəsindəki 164-cü xütbədir. Biz bu araşdırmada inşaAllah əvvəlcə “Nəhcul-bəlağə” dən xütbənin əslini və tərcüməsini göstərəcəyik, daha sonra isə onun sənədini, qaynağını və sihhətini araştıracağıq.

Oxumağa davam et

İmam Hüseyn (ə) və Ömər b. Xəttabın krallığı


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Əvvəlki yazılarımızda da dediyimiz kimi nasibilər və sünnilər nəzdində Əhli-Beyt imamları (ə) ilə xəlifələrin arasının yaxşı olduğu, hətta İmam Əli (ə)ın Əbu Bəkir və Ömərin şeyxulislamlığını etdiyi kimi əsassız inanclar vardır. Şübhəsiz ki, bütün bunlar yalan və böhtandır və bunun sənədini həm Şiə və həm də sünni qaynaqları ittifaq ilə qeyd ediblər. Biz inşallah bu günki işimizdə Əhli-Beyt (ə) imamlarından İmam Hüseynin (ə) bu mövzudakı mövqeyini Sünnilərin öz mənbələrindən səhih hədislərlə köçürəcəyik… Oxumağa davam et