“Ümmətimin alimləri Bəni-israil peyğəmbərləri kimidir” sözü hədis deyil, sufi uydurmasıdır.


BİSMİLLƏHİR RAHMƏNİR RAHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

İnsanlar arasında hədis olaraq bilinən və məşhur olan sözlərdən biri də Nəbi (s)-ə nisbət edilən “ümmətimin alimləri Bəni-israil peyğəmbərləri kimidir” sözüdür. Halbuki bu söz nə İslami (Şiə) və nə də sünni olsun, heç bir hədis kitabında rəvayət edilməmiş, sonradan ortaya çıxmış bir sözdür. Bunun heç bir mənbəyi və sənədi mövcud deyil. Bundan ötəri həm İslam (Şiə) alimləri və həm də sünni alimlər bu sözün uydurma olduğunu bəyan etmişdirlər. İndi həm şiə və həm də sünni alimlərin bu rəvayət haqqındakı sözlərini sizlərlə paylaşacağıq.

Oxumağa davam et

“Nuraniyyət xütbəsi” hədis deyil Qulat uydurmasıdır


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Şübhəsiz ki, nasibilər kimi qulatlar da Allah azzə və cəllənin dinini təhrif etməyə çalışan kəslərdir. Elə bu üzdəndir ki, Əhli Beyt (ə) həqiqi dini insanlara təbliğ edərkən nasibilərin yalan və təhriflərini ortaya çıxardıqları kimi Qulat firqələrinə qarşı da mübarizə etmiş və onları lənətləmişdir. Lakin kədərli bir vəziyyətdir ki, nasibilər kimi qulatların da saçdıqları zəhərli fikirlər bitməmiş və günümüzə qədər çatmışdır. Nasibilər öz məqsədləri istiqamətində hədislər uydurduğu kimi qulatlar da öz inancları istiqamətində hədislər uydurmuş və bunları Ehli Beyt (ə)-a nisbət etmişdir. Bax bu uydurmalardan biri də Nuraniyyət xütbəsi adı ilə məşhurdur ki, bunu hafiz Rəcəb əl-Bərsin bu şəkildə rəvayət etmişdir: Oxumağa davam et

“Mən Ba-nın altındakı nöqtəyəm” sözü hədis deyil sufi uydurmasıdır


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Son zamanlar həm kitablarda həmdə avamlar arsında məhşur olan rəvayətlərdən biridə İmam Əli (ə.s)-a nisbət edilən “mən banın altındakı nöqtəyəm” sözüdür.  İnsanlar bu sözü sanki İmam Əli (ə.s) dan qəti olaraq rəvayət edilmiş kimi dilə gətirirlər. Əslində isə bu İmam Əli (ə.s)-ın sözü olmadığı kimi heç zəyif sənədlə belə mövcud deyil. Bu üzdən bu mövzu haqda çalışmağın zəruri olduğunu bildim. Lakin Pakistandan olan Nadir Zavəri adlı qardaşın öz sitatında bu mövzu haqda araşdırması olduğu üçün sadəcə olaraq bu araşdırmanı tərcümə edərək paylaşmaq qərarına gəldim. Nadir Zavəri qardaşın bu mövzuda olan araşdırmasının linki burda: I am the Dot Under the Ba
Oxumağa davam et

“Kitab və sünnə” hədisinin araşdırılması


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Nasibilərin hədis uydurmaları məşhur və bilinən bir şeydir. Onlar ya “səhabə” adı taxdıqları kəslər üçün fəzilət hədisi uydurarlar və yaxud da Əhli Beyt (ə.s.) haqqında olan hədislərin eynisini öz səhabələrinə nisbət edərlər. Onların uydurmalarından biri də Nəbi (s.ə.ə.)-nin “sizə iki əmanət qoyuram ki, onlara tutunduqca sapmayacaqsınız: Allahın Kitabı və İtrətim Əhli Beytim” buyruğuna qarşıdır. Bu uydurma “sizə iki əmanət buraxıram ki, onlara tutunduqca sapmayacaqsınız: Allahın Kitabı və Sünnəm” şəklindədir. Şübhəsiz ki, nasibilərin qaynaqları bizim üçün ağcaqanad qanadı qədər belə dəyərə sahib deyil və buna görə bu uydurmalarda bizim nəzdimizdə dəyərsizdirlər. Ancaq biz hətta nasibilərin öz qaynaqlarından belə “Kitab və Sünnə” adlı uydurmanın əsassız olduğunu qoymağı qərara aldıq və buna görə kiçik bir iş gördük. Bu işimizdə nasibi qaynaqlarındakı bu hədisləri araşdıracağıq. Bu mövzuda nasibi qaynaqlarında 3 sənəd ilə gəlmiş hədis var:

Oxumağa davam et

“Kitab və Sünnə” hədisinin araşdırılması.


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Nasibilərin hədis uydurmaları məşhur və tanınmış bir şeydir. Onlar ya “səhabə” adı verdikləri şəxslər üçün fəzilət hədisi düzəldirlər. Yaxud da Əhli-Beyt (ə) haqqındakı hədislərin eynisini öz səhabələrinə nisbət verirlər. Onların biri də Nəbinin (s.a.a) “sizə iki əmanət qoyuram ki, onlara sarıldığınız müddətdə azmazsınız: Allahın Kitabı və İtrətim – Əhli-Beytim” hədisi barədədir. Bu uydurma  “sizə iki əmanət qoyuram ki, onlara sarıldığınız müddətdə azmazsınız: Allahın Kitabı və Sünnətim” şəklindədir. Şübhəsiz ki, nasibilərin  mənbələri bizim üçün heç bir dəyərə sahib deyil və buna görə bu uydurmalar da bizim gözümüzdə dəyərsizdir. Ancaq biz hətta nasibilərin öz mənbələrindən belə “Kitab və Sünnə” adlı uydurmanın əsilsiz olduğunu sübut etmək qərarına gəldik və buna görə də kiçik bir araşdırma apardıq. Bu işimizdə nasibi mənbələrindəki bu hədisləri araşdıracağıq. Oxumağa davam et