Seyyid Mürtəza (r.ə)-in “əş-Şafii” kitabından Əbu Bəkr və Ömər haqqında olan şübhəyə cavab


BİSMİLLƏHİR RAHMƏNİR RAHİM HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Çoxdandır ki, ərəb nasibilərinin forumlarında Əbu Bəkir və Ömərin “fəziləti” haqqında şiə kitablarından “dəlillər” paylaşılır. əslində isə bu paylaşımlar hər zamanki kimi nasibilərin kəsib-doğrama əməliyyatından başqa bir şey deyil. bu gün face-də bəzilərinin bu “dəlillər”i bizim dilə tərcümə edib paylaşdığını, qardaşlarını sevindirdiyini gördüm. ona görə də bu dəlillərə cavab yazmağın lazım olduğunu düşünərək bu yazını hazırladım. nasibilərin iddiasını aşağıdaki şəkildə görə bilərsiniz.

Oxumağa davam et

“Ey rəblər Rəbbi, ey ilahlar İlahı” hədisi haqqındakı şübhəyə cavab


BİSMİLLƏHİR RAHMƏNİR RAHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Nasibilər şiə mənbələrində olan bəzi hədisləri sitat gətirib bəzi iddialar irəli sürürlər. Biz bu məqaləmizdə inşəAllah həmin iddialara cavab verməyə çalışacağıq.

“əl-Kafi” kitabında Tövhidə zidd olan şirk:

Əbu Abdullah dedi ki: Səcdə halında olduğun zaman da ki: “ey rəbblər Rəbbi, ey ilahlar İlahı” (əl-Kafi, 2/412)

Nuri (r.ə)-in kitablarından birinin adının “Fəslul-xitab fi təhrifi Kitabi-Rəbbil-Mütəxəssis” olması səbəbilə də belə iddia irəli sürürlər:

Bu lənətlənmiş, həm Allahın kitabının təhrif edildiyini isbat etməyə çalışır, həm də Allahı Rəblərin Rəbbi olaraq təyin edərək şirkə qaçır. Allah aləmlərin tək Rəbbidir.

Oxumağa davam et

Hz. Hüseyn (ə.s)-a məktub yazıb dəvət edənlər müsəlman (şiə) idilər ?


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Son zamanlar nasibilərin Kərbəla hadisəsi ilə bağlı olaraq ortaya atdıqları şübhələrdən biri də imam Hüseyn (ə.s)-a məktub yazan və sonra onu (ə.s) köməksiz qoyan, hətta Əməvi ordusuna qoşularaq onunla savaşmağa gedən Kufəlilərin müsəlman (şiə) olduğu iddiasıdır. Kərbəla hadisəsi, bu hadisənin necə baş verdiyi, imam Hüseyn (ə.s)-ı şəhid edənlərin kimlər olduğu qəti olaraq tanınan tarixi bir həqiqətdir. Amma nasibilərin həyasızlıqda sərhəd tanımayan bir tayfa olduqlarından belə iddia onlardan sadir ola bilir.

Ortaya atılan bu iddiaya cavab olaraq bir iş hazırlamaq istəyirdim, amma alhak.org saytında Kitab Bila Ünvan niki ilə yazan qardaşımızın bu barədə inandırıcı və geniş iş apardığını gördüyüm üçün öz əldə etdiyim məlumatlarla onun paylaşdığı məlumatları çevirib bir məqalə kimi bölüşməyi qərara aldım. Dolayısı ilə, burada paylaştığım iş alhak.org saytında yazan Kitab Bila Ünvan niki ilə yazan qardaş ilə mənim tədqiqatlarım toplusudur. Kitab Bila Ünvan niki ilə yazan qardaşın işinin orijinalı bu linkdə: http://www.alhak.org/vb/showthread.php?t33186
İnşəallah işi 3 hissə şəklində paylaşacağam. İlk hissədə Kufə xalqının kimliyi; İkinci hissədə imam Hüseyn (ə.s)-a məktub yazmalarının səbəbi; Üçüncü hissədə isə müsəlmanların (şiələrin) harada olduğunu və nə üçün imam (ə.s)-a kömək etmədikləri haqqında məlumat verəcəyik. Oxumağa davam et

İmamların (ə.s) ictihad etdikləri və ictihadlarında bir-birinə müxalif olmaları haqqında şübhə və cavabı


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bəzi insanlar aşağıdakı 2 hədisi yazaraq iddia edirlər ki, güya 2 imam ictihad edib və ictihadlarında ixtilaf ediblər.

Şiə şeyxi Kuleyninin məşhur kitabı “əl-Kafi” (cild 2 səhifə 87)–də belə bir hədis var:

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اجتهدت في العبادة وأنا شاب ، فقال لي أبي : يا بني دون ما أراك تصنع ، فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا رضي عنه باليسير
Əli bin İbrahim atasından,o İbni Əbu Umeyrden,o Həfs ibn əl-Buxturi və başqalarından, onlar da Əbu Abdullahdan (ə.s): “Mən gənc olduğum zaman ibadət ictihadlarını çox edirdim. Bu səbəbdən atam (İmam əl-Baqir (ə.s)) mənə dedi ki: “ey Oğlum, bunu etmə. Əgər Allah bəndəsini sevirsə onun bir az etdiyindən belə razı qalacaqdır”

əl-Məclisi dedi ki: “Həsən kimi Səhih” Miratul-Uqul 8/110.
əl-Behbudi dedi ki: Səhih əl-Kafi 1/77.
əl-Nəcəfi əl-Məvsuah: “Bu hədis səhihdir” 1/390.

Oxumağa davam et

II Məclisi (r.ə) “Ayələrdə Allah (c.c)-nin endirdiyinin xilafına olan təhrif” adında bab açmışdırmı?


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Əvvəlki yazılarımızda İslam (Şiə) düşməni olan nasibilərin İslami mənbələrdən Qurani-Kərimin muharref olduğuna dair gətirdikləri sözdə dəlillərdən bəzilərini araşdırarkən ortaya qoyduq ki, onların gətirdikləri dəlillər ya tərcüməsi təhrif edilərək mənası azdırılmış mətnlər, ya zəif hədislər, yaxudda müəllifləri belə bəlli olmayan kitabları İslam alimlərinə nisbət etməkdir. İnşəallah bu yazımızda bu həqiqəti bir daha nümayiş etdirəcəyik.

Oxumağa davam et

Şeyx Həsən əl-Əcmi (h.ə)-dən Əhməd əl-Kəzzaba cavablar


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Hörmətli oxucular, inşəAllah bu başlıq altında Şeyx Həsən əl-Əcmi (h.ə.)-nin son zamanlarda populyarlaşan nasibi Əhməd əl-Kəzzaba verdiyi cavabları sizlərlə paylaşacağıq. Şeyx Həsənin cavabları alkafi.net saytında özü tərəfindən “Təlamiz (şagird)” üzv adı ilə yayımlanmışdır. Əhməd el-Katibin hər hansı bir iddiasına qarşı Şeyxin verdiyi cavabı köçürərkən cavabın iştirak etdiyi linki də sizlərlə paylaşacağam. Şeyx Həsən h.anın öz rəsmi saytının linki isə belədir: http://www.h-alajmi.com/

Xəbərdarlıq: yazı içərisində mötərizədə olan açıqlamlar bizim tərəfimizdən əlavə edilmişdir.

Oxumağa davam et

Aişənin zina ithamından tənzihi!


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Çox kədərli bir haldır ki , son zamanlarda müsəlmanlar-şiələr arasında Yasir əl- Həbib adlı bir fitnə ortaya çıxmışdır. Bu fitnə insanları təmiz İslam-şiə əqidəsindən yoldan çıxartdıqları və onları cəhalət və xurafatlara doğru istiqamətləndirir. Girişdiyi ağla sığmaz şərhlər , iddalarına dəlil deyə təqdim etdiyi ayə və hədislərin iddası ilə zərrə qədər əlaqəsi olmaması və bu kimi xüsuslar onun pozğunluğunu görmək üçün kifayətdir. Lakin yenə kədərli bir haldır ki , bu axmağın sözləri , bir tərəfinə şiş batmış kimi bağırması bəzi elm əhli olmayan qardaşlarımızın bu fitnəyə qapılmasına gətirib çıxarmışdır. Hətta iş o yerə vardı ki , bəzi qardaşlar ” Yasir əl- Həbib bir hədis demişsə demək ki , o hədis səhihdir ! ” deməyə başlamışdırlar . Bu fitnənin ortaya atdığı pozğun düşüncələrindən biri Aişənin zina etdiyi inancıdır. Tarixdə ağılı tarazlığı yerində olmayan bəzi cahillər də bu kimi sözləri söyləmişlər və İslam alimlərini , elmlərini başqa mövzulara yönəltməkdən bu kimi gərəksiz mövzulara yönəlmək məcburiyyətində buraxmışlar. Bu alimlərdən biri Nasruddin ləqəbi ilə bilinən Şeyx Abdulcəlil ibn Əbul Həsəndir. Seyyid Əbul Qaslm əl- Xoi( r.ə) onun bioqrafiyasında deyir ki : Oxumağa davam et