Məsumların (ə.s) əlindən başqasının əlini öpmək


BİSMİLLƏHİR RAHMƏNİR RAHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

İndiki vaxtda tez-tez rastlaşdığımız məqamlardan biri də bəzi qardaşlarımızın alimlərin əllərini öpmələridir. Məlum olduğu üzrə bəzi müctəhidlər də bu işi caiz bilirlər. Bəs İslam şəriəti bu mövzuda nə deyir? Həqiqətən də bu iş caizdirmi? Yoxsa qadağan edilib? İnşəAllah bu yazıda mövzu haqqındakı hədisləri sizlərlə paylaşacağıq.

ikmal-kuleyni1el-opmek-kuleyni1

Şəkildə gördüyünüz Sünni və Şiələr tərəfindən etibarlılığı barəsində ittifaq edilmiş olan Siqatul-İslam (İslamın etibarı) Kuleyni (r.ə)-in “əl-Kafi” kitabıdır, işarələdiyimiz yerdə bu ifadələr var:

Oxumağa davam et

Seyyid Mürtəza (r.ə)-in “əş-Şafii” kitabından Əbu Bəkr və Ömər haqqında olan şübhəyə cavab


BİSMİLLƏHİR RAHMƏNİR RAHİM HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Çoxdandır ki, ərəb nasibilərinin forumlarında Əbu Bəkir və Ömərin “fəziləti” haqqında şiə kitablarından “dəlillər” paylaşılır. əslində isə bu paylaşımlar hər zamanki kimi nasibilərin kəsib-doğrama əməliyyatından başqa bir şey deyil. bu gün face-də bəzilərinin bu “dəlillər”i bizim dilə tərcümə edib paylaşdığını, qardaşlarını sevindirdiyini gördüm. ona görə də bu dəlillərə cavab yazmağın lazım olduğunu düşünərək bu yazını hazırladım. nasibilərin iddiasını aşağıdaki şəkildə görə bilərsiniz.

Oxumağa davam et

Mütə nikahının halal olduğunu deyən sahəbə və tabeinlər


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Ötən yazımızda səhabələrin mütə nikahını Ömər b. Xəttabın qadağan etdiyi istiqamətindəki sözlərini şəxsən nasibilərin ən etibarlı qaynaqlarından araşdırdıq. Bu yazımızda da inşəallah nasibilərin ən böyük hədis, təfsir və fiqh kitablarından mütə nikahını halal olaraq görən səhabələrin adlarını deyəcəyik. İlk olaraq adlarını bildirəcək, daha sonra isə hədis kitablarından mütə nikahı haqqında onların nəql etdikləri hədislərdən 1 dənəsini çatdıracağıq. İşimizdə Allaha təvəkkül edir və yalnız Ondan yardım diləyirik.

 1 2 3

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin böyük imamı ibn Həzmin “əl-Muhalla” adlı kitabının 9-cu cildinin 519-520-ci səhifələridir. İşarələnmiş yerdə ibn Hazm eynilə bunları deyir:  Oxumağa davam et

İmamlar (ə) Rəsulullahın (s) varisidir


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Həzrət Əli və onun nəslindən olan məsum imamların (ə.s) Rəsulullah (s)-ın varisləri olması məsələsi müsəlmanlar (şiələr) arasında qəti olaraq bilinən inanclardan biridir. Bu inanc Rəsulullah (s)-ın dinindən, onun (s) nəslindən olan məsum imamlar (ə.s)-da bu məsələni dilə gətirmiş, müsəlmanlara bildirmiş və səhabə ilə tabein nəsli arasında da bu inanc qəti olaraq tanınmışdır. İnşəallah bu məqalədə həm şiə, həm də sünni mənşəli hədislərlə bu mövzunu sizlərə çatdıracağıq.

1) Şiə mənbəli hədislər: İslam alimlərindən Səffar, Kuleyni, Səduq, Müfid və Tusi başda olmaq üzrə bir çox hədis alimi imamlar (ə.s)-ın Rəsulullah (s)-ın varisləri olduğuna dair müxtəlif səhih yollardan hədislər rəvayət etmişdirlər. İnşəallah aşağıda bunlardan bəzilərini paylaşacağıq.

Oxumağa davam et

Dəstəmazda ayaqların yuyulması haqqında bəzi şübhələr və cavabı


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Məlum olduğu üzrə dəstəmazda ayaqlar məsh edilməlidir və bu mövzu Quran və Sünnəni Nəbəvi ilə sabitdir. Quran açıq-aşkar bir şəkildə, oxuduğunun nə mənanı verdiyini bilən hər kəsin anlayacağı sadəlikdə ayaqların məsh edilməsini əmr etməkdədir. Eyni şəkildə Sünnəni Nəbəvi (s.ə.ə)-də də ayaqların yuyulması sabitdir. Lakin nasibilər yəhudi fiqhinə tabe olduqları üçün ayaqlarını yumaqdadırlar. Bizlər nasibilərə “siz bunu yəhudilərdən əldə etdiniz” dediyimiz üçün nasibilər özlərini bu yəhudi damgasından qurtarmaq üçün İslami-Şiə qaynaqlardan ayaqların yuyulması lazım olduğuna dair dəlillər yetirməyə çalışırlar. Gətirdikləri bu sözdə dəlillər 4 hədisdir ki, inşaAllah bu yazıda onların gətirdiyi bu dəlillərə cavab verəcəyik. Oxumağa davam et

Şəri hökmləri əldə etməkdə qiyas(müqayisə) qanunidirmi?


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Məlum olduğu kimi bəzi firqələr şəri hökmləri qiyas vasitəçiliyi ilə əldə etməyi qanuni görməkdədirlər. Bildiyimiz qədəri ilə ilk dəfə bu düşüncə Əbu Hənifə tərəfindən ortaya qoyulmuşdur. Yaxşı qiyas nə anlama gəlir? bu mövzuda qısaca şərh verək:

Qiyas lüğətdə  təqdir , bərabərlik , bir şeyi digər bir şey ilə ölçmək mânasına gəlir. Buna ” qiyas ” da deyilir.

Terminin mənası, müxtəlif surətlərdə tərif edilmişlər. Bu təriflərin ikisini təqdim edirəm : Qiyas: Bir şəri məsələnin hökmünü əsas götürərək o məsələyə misil və bənzər digər bir məsələ haqqında hökm ortaya qoymaqdır.

Qiyas: şəri hökmü məlum olmayan bir hadisəni şəri hökmü bilinən başqa bir hadisəyə bənzətməklə hökm verməkdir. Beləki iki hadisədən birinin səbəbi kimi bir səbəb , digərində də tapılsa  onun hökmü kimi bir hökm bu ikinci hadisə üçün də verilə bilər. Oxumağa davam et

Qurtubi: “Cümhura görə Nisa 24 ayəsi Mutə ayəsidir.”


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Məlum olduğu kimi Şiə ilə Əhli sünnənin ixtilaflarından biri də mutə nigahı haqqındadır. Şiə ilə Əhli sünnə bu nigahın Rəsulullah (s.a.a) zamanında olduğu mövzusunda ittifaq etmişdir. İxtilaf nöqtəsi isə bu nigahın qadağan olunub olunmamasındadır. Belə ki, əhli sünnə bu nigahı Rəsulullahın (s.a.a) nəhy etdiyini söyləyir, Şiə isə bu nigahı Rəsulullahın (s.a.a) deyil 2-ci ərəb kralı Ömər b. Xəttabın qadağan etdiyini, onun qadağasının isə bir mənası olmadığı, halalı haram edə bilməyəcəyi üçün bu nigahın halal və caiz olduğunu söyləyir. Şiə mutə nigahı haqqında həm Qurandan və həm də hədislərdən dəlillər təqdim edir. Qurandan təqdim etdiyimiz dəlil “mutə ayəsi” dediyimiz Nisa surəsinin 24-cü ayəsidir. Biz bu ayə ilə mutə nikahının qəsd edildiyini söyləyirik, əhli sünnədən bəziləri isə buna etiraz edirlər. Biz bu yazımızda bu etirazları ələ almayacağıq və ya bunlara cavab verməyəcəyik. Bu yazımızda yalnız əhli sünnənin öz təfsirçilərindən birinin bu ayənin təfsirində söylədiklərini köçürəcəyik. Oxumağa davam et