Qədir-Xum hədisi şiə mənbələrində


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Hörmətli bacı və qardaşlarımız, keçən işlərimizdə sünni mənbələrdən Qədir-Xum hədisini, bu mənbələrdə hədisin özlərindən rəvayət edildiyi səhabələrdən bəzilərini sizlərlə paylaşmışdıq. İnşəAllah bu işimizdə isə bu mübarək hədisi İslami/Şiə mənbələrdən sizə təqdim edəcəyik. Hədisi sünni mənbələrdən köçürərkən etdiyimiz kimi burada da hədisi özlərindən rəvayət edilən səhabə (r.ə.) və imamlar (ə.s)-ə görə sıralayacağıq. Sünni mənbələrdə olduğu kimi burada da ancaq səhih hədisləri sizlərlə paylaşacağıq.

1-2. Xüzeyfə b. Əsid və Əbu Tufeyl (r.ə.) hədisi: bu hədisi Şeyx Səduq (r.ə.) “Xisal” kitabında rəvayət etmişdir.

sakaleyn-hisalsakaleyn-hisal1 sakaleyn-hisal2 sakaleyn-hisal3

Şəkildə gördüyünüz Şeyx Səduq (r.ə.)nin “Xisal” adlı kitabıdır, işarələdiyim yerdə bu ifadələr var:

Oxumağa davam et