Qədir-Xum hədisi sünni mənbələrində


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Qədir-Xum hədisi avamından aliminə bütün müsəlmanların bildiyi, üzərində heç bir şübhə olmayan və axmaqlar xaric kimsənin inkar edə bilməyəcəyi mütəvatir bir hədisdir. Bu hadisə Rəsulullahın (s.ə.ə.) vida həccini bitirib Mədinəyə döndüyü zaman Cuhfə deyilən yerdə yaşanmışdır. Burada Allah (c.c) Rəsulu (s.ə.ə.)-yə Təbliğ (Maidə 67 ) ayəsini nazil etdi və özünə bildiriləndən təbliğ etməsini əmr etmiş, bunun üzərinə Rəsulullah (s.ə.ə.) Qədir-Xum xütbəsini irad etmiş, səhabələr Hz. Əlini təbrik etmiş və nəhayət İkmal (Maidə 3 ) ayəsi nazil olmuşdur. İnşəAllah bu işimizdə hədisin keçdiyi sünni qaynaqları, hədisin özlərindən rəvayət edildiyi səhabələri və hədisin səhihliyi vəziyyəti haqqında sizlərə məlumat verəcəyik.

Oxumağa davam et

Osman ibn Əffan niyə öldürüldü?


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … keçən yazımızda muxaliflərin birbaşa öz mənbələrindən təqdim etdiyimiz sənədlər işığında 3-cü Qureyş kralı Osman b. Əffanın səhabə və tabeinlərin liderliyini etdiyi mömin müsəlmanlar tərəfindən öldürüldüyünü ortaya qoymuşduq. Bu yazımızda isə inşəAllah Osman b. Əffanın qətlinə nəyin səbəb olduğunu araşdıracağıq. Görəsən həqiqətən Əməvi mollası Seyf b. Ömərin iddia etdiyi kimi Osman b. Əddana qarşı insanları ibni Səba mı ayaqlandırırdı?

 sebeb-katli-osman-nesai sebeb-katli-osman-nesai1sebeb-katli-osman-nesai2

Şəkildə gördüyünüz əhli sünnə alimi, kutubi sittə imamlarından Nəsainin “Xəsais” adlı kitabıdır, işarələdiyim yerdə bu ifadələr var:

Oxumağa davam et