İbni Cövzi: “Aişə, Ümmü Sələmə və Ənəs Təthir ayəsinin Əli, Fatimə, Həsən və Hüseyn haqqında nazil olduğunu deyiblər.”


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Təthir ayəsi mövzusundaki araşdırmalarımızı sizinlə paylaşacağıq. Bu işimizdə sizlərə nasibi alimlərindən ibni Cövzinin Təthir ayəsi mövzusunda ortaya atdığı fikirləri qeyd edəcək və hansının haqq olduğunu sübut etməyə çalışacağıq.

saq1

Şəkildə gördüyünüz Əhli-Sünnə alimi ibni Cövzinin “Kəşful-Müşkil” adlı kitabıdır. İşarələnmiş yerdə belə yazılıb:

Oxumağa davam et