Muminun surəsi 6-cı ayə mütə nikahını nəsx etmişdirmi ?


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra… bu yazımızda İnşəAllah mütə nikahının caizliyi mövzusunda ortaya atılan bir şübhəyə cavab verəcəyik. Əhli Sünnət alimlərindən bəziləri mütə nikahının qadağan olunmasının Ömər ibn Xəttab tərəfindən olduğu gerçəyini qəbul etmək istəmirlər, bunun qarşılığında mənbələrində səhih olaraq gələn onlarla hədisə qarşı çıxır və Allahın kitabındakı mütə ayəsini fərqli formada şərh edirlər. Sanki bunlar üçün Ömər ibn Xəttabın sözü Allahın sözündən daha üstündür. Bu kimsələr Muminun surəsinin 6-cı ayəsinin mütə nikahını nəsx etmiş olduğunu iddia edirlər. İddialarını da dəstəkləmək üçün səhabə İbni Abbasın (r.ə.) adına hədis uydururlar. Bununla həm İbni Abbasın mütə haqqında olan fikrindən döndüyünü və həm də böyük bir səhabənin bu ayədən “mütə haramdır” hökmünü əldə etdiyini, binaenaleyh bu ayənin mütəni nəsx etdiyini söyləməyə çalışırlar. Əvvəlcə İbni Abbasa (r.ə.) istinad edilən hədisə nəzər yetirək :

Oxumağa davam et