Hidayət ayəsi


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Əziz qardaşlarımız! Bu dəfə sizə Qurani-Kərimdən Əhli Beyt (ə) həqiqətlərini çatdıracağıq. Bu yazımızda “Hidayət ayəsi” dediyimiz Rəd surəsinin 7-ci ayəni haqqında danışacağıq. Əvvəlcə ayəni köçürəcək, daha sonra isə hədislər vasitəsilə bu ayənin Əhli Beytin (ə) vəlayətinə dəlalət etdiyini göstərəcəyik.

Allah Təala buyurur:

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ
Kafir olanlar deyirlər: “Niyə ona Rəbbindən bir möcüzə endirilməyib?” Sən ancaq xəbərdar edənsən. Hər qövmün bir yolgöstərəni vardır.

Rad surəsi 7-ci ayə

Oxumağa davam et

İbni Cövzi: “Aişə, Ümmü Sələmə və Ənəs Təthir ayəsinin Əli, Fatimə, Həsən və Hüseyn haqqında nazil olduğunu deyiblər.”


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Təthir ayəsi mövzusundaki araşdırmalarımızı sizinlə paylaşacağıq. Bu işimizdə sizlərə nasibi alimlərindən ibni Cövzinin Təthir ayəsi mövzusunda ortaya atdığı fikirləri qeyd edəcək və hansının haqq olduğunu sübut etməyə çalışacağıq.

saq1

Şəkildə gördüyünüz Əhli-Sünnə alimi ibni Cövzinin “Kəşful-Müşkil” adlı kitabıdır. İşarələnmiş yerdə belə yazılıb:

Oxumağa davam et

Muminun surəsi 6-cı ayə mütə nikahını nəsx etmişdirmi ?


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra… bu yazımızda İnşəAllah mütə nikahının caizliyi mövzusunda ortaya atılan bir şübhəyə cavab verəcəyik. Əhli Sünnət alimlərindən bəziləri mütə nikahının qadağan olunmasının Ömər ibn Xəttab tərəfindən olduğu gerçəyini qəbul etmək istəmirlər, bunun qarşılığında mənbələrində səhih olaraq gələn onlarla hədisə qarşı çıxır və Allahın kitabındakı mütə ayəsini fərqli formada şərh edirlər. Sanki bunlar üçün Ömər ibn Xəttabın sözü Allahın sözündən daha üstündür. Bu kimsələr Muminun surəsinin 6-cı ayəsinin mütə nikahını nəsx etmiş olduğunu iddia edirlər. İddialarını da dəstəkləmək üçün səhabə İbni Abbasın (r.ə.) adına hədis uydururlar. Bununla həm İbni Abbasın mütə haqqında olan fikrindən döndüyünü və həm də böyük bir səhabənin bu ayədən “mütə haramdır” hökmünü əldə etdiyini, binaenaleyh bu ayənin mütəni nəsx etdiyini söyləməyə çalışırlar. Əvvəlcə İbni Abbasa (r.ə.) istinad edilən hədisə nəzər yetirək :

Oxumağa davam et

Məvəddət ayəsi


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

bundan sonra… Quran-i Şərif və mütəvatir hədislərlə Əhli Beyt ə.s.’ın vilayətini sənədli, şübhəyə yer buraxmayacaq formada təqdim etməyə davam edirik. Bu yazımızda Məvəddət ayəsi dediyimiz Şura surəsinin 23-cü ayəsi haqqında danışacağıq. Allah c.c. bu ayədə buyurur ki:

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

De: “Mən sizdən bunun (risaləti təbliğ etməyimin) müqabilində qohumluq məhəbbətindən (əhli-beytə sevgidən) başqa bir şey istəmirəm.
Şura surəsi 23-cü ayə

Oxumağa davam et