Abdullah ibn Səba: hədislər işığında araşdırma


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bilindiyi kimi nasibilər tərəfindən İslam tarixində təhrif edilmiş hadisələrdən biri də Abdullah ibn Səba hekayəsidir. Belə ki, nasibilər bu hekayəni Seyf ibn Ömər kimi zındıqlar sayəsində təmamən təhrif etmiş, təhrif edib quraşdırdıqları nağıllara əsaslanaraq Şiəliyi Abdullah ibn Səba adlı bir yəhudinin qurmuş olduğu iftirasını atmaqdadırlar. Bu iftiranın əsassız və pis bir uydurma olduğunu müsəlmanlarla/şiələrlə nasibilərin ixtilaf etdiyi hər mövzuda birbaşa nasibilərə öz qaynaqlarından dəlillər təqdim etməsi belə sübuta yetirməkdədir. Lakin biz hər mövzuya mövzunun öz daxilində cavab verməyi gərək gördüyümüz üçün bu mövzu haqqında bir iş gördük.

Oxumağa davam et