İbni Həcər Əsqəlani: “Təthir ayəsi Fatimə, Əli, Həsən və Hüseyn haqqında nazil olmuşdur.”


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Əhli sünnə və nasibilərin öz mənbələrindən, ən böyük və məşhur alimlərindən həqiqətləri sənədli bir şəkildə paylaşmağa davam edirik. Bu işimizdə sizlərə bir əhli sünnət alimi olan İbni Həcər əl-Əsqəlaninin “Təthir ayəsi” dediyimiz Əhzab surəsinin 33-cü ayəsi haqqındakı bəyanını sizlərlə paylaşacağıq.

Oxumağa davam et