“Ey əmi, mənim vəsim ol” hədisi haqqındakı şübhələrə cavab


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM

HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ

VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Nasibilərin Şiələr əleyhinə işləri hər kəsə məlumdur. Şiə əleyhinə işlərini istər virtual aləmdə, istərsə də reallıqda sürətli şəkildə həyata keçirirlər. İşlərindəki ortaq nöqtə isə hamısının yalan və iftiraya əsaslanmaları, istifadə etdikləri mətnləri təhrif etmələri, dəyişdirmələri, yarı-yarımçıq tərcümə etmələri və ya zəif hədisləri dəlil gətirmələridir. Belə nasibilərdən biri də Əhməd əl-Katib adlı şəxsdir. Əvvəllər Şiə olduğunu iddia edən bu azğın şəxs “Şiədə Siyasi Fikirlərin İnkişafı” adlı bir kitab yazmış, və kitabında bir çox şübhə ortaya atmışdır. Onun ortaya atdığı şübhələrdən biri də Şiədə mövcud olan “Vəsilik” inancı haqqındadır. Oxumağa davam et