İmam Kazım ə.s.: “Hz. Fatimə (s.a.) şəhiddir.”


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Hz. Fatimənin (s.a.) evinə, yəni vəhy evinə, edilən hücum və bu hücum nəticəsində Xanım Fatimənin (s.a.) şəhid edilməsi haqqında işlərimizə davam edirik. Bugünkü işimizdə inşallah Şiə mənbələrindən Hz. Fatimənin (s.a.) şəhadəti haqqında bir o hədisin və o hədisin araşdırmasını sizlərə təqdim edəcəyik.

a1 a2

Şəkildə gördüyünüz Şiə və nasibilərin ittifaq ilə etibarlılığını təsdiq etdiyi, Şeyx Kuleyni (r.a.)ın “əl-Kafi”kitabıdır. İşarələdiyimiz yerdə bu ifadələr var:

Oxumağa davam et