İmam Həsən (ə): “Əli elə bir şəxsdir ki, əvvəlkilər içində onu keçən olmadı, sonrakilər içində ona çata bilən biri olmayacaq.”


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bü günki yazımızda inşallah həm Şiə , həm də sünni mənbələrindən səhih sənədlərlə rəvayət edilən İmam Həsənin (ə) İmam Əli (ə) barədə “əvvəlkilər içində onu keçən olmadı, sonrakilər içində ona çatan olmayacaq” sözünü  qeyd edəcəyik. Oxumağa davam et

Azanda “Həyya əla xəyril əməl” kəlməsi


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bildiyimiz kimi Şiə və Əhli-Sünnə arasındaki ixtilaflı fiqhi məsələlərdən biri də azanda “həyya ələl fəlah” sözündən sonra “həyya əla xəyril əməl” deyilib-deyilməməsi, bu sözün azanın bir hissəsi olub-olmadığıdır. Şiələr “həyya əla xəyril əməl” ifadəsinin Rəsulullah (s.a.a.) zamanında azanın bir hissəsi olaraq oxunduğunu və bunun Ömər b. Xəttabın krallığı zamanında azandan çıxarıldığını, sünnilər isə bunun azanın bir hissəsi olmadığını söyləyirlər. Biz inşallah bu çalışmamızda Şiə və Sünni mənbələrindən Əhli-Beyt (ə) imamlarından və səhabələrdən səhih hədislərlə “həyya əla xəyril əməl” ifadəsinin azanın bir hissəsi olduğunu sübut edəcəyik. Oxumağa davam et