Beydəvi: “Vilayət ayəsi Hz. Əli haqqında nazil olub.”


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Vilayət ayəsinin İmam Əli (ə) haqqında nazil olduğunu təsdiqləyən əhli-sünnə alimlərindən biri haqqında məlumat veririk. Bu şəxs Beydəvidir. Əhli-sünnə nəzdində böyük bir alim və müfəssirdir.

 

Oxumağa davam et