12 xəlifə hədisi Sünni mənbələrində | حديث اثنا عشر خليفة في كتب أهل السنة


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Əhli-sünnənin ən etibarlı, ən məşhur mənbələrindən səhih sənədlərlə həqiqətləri çatdırmağa davam edirik. İnşallah, bu yazımızda nasibilərin öz mənbələrindən sənədli şəkildə və səhih sənədlərlə səhabələrin Rəsulullahdan (s.a.a) rəvayət etdiyi “12 xəlifə” hədisini qeyd edəcəyik. Oxumağa davam et

İmam Mehdi (ə.f) zühur etdikdə Aişəyə hədd cəzası verəcəkmi?


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

bundan sonra… Bu yazımızda ortaya atılan bir şübhəyə cavab verəcəyik. Belə ki, Şeyx Səduq, Əllamə Məclisi və d. bəzi alimlər öz kitablarında İmam Baqir ə.s.’dan rəvayət ediblər ki, güya İmam Mehdi ə.f. zühur etdikdən sonra Aişəyə hədd cəzası verəcək. Mən deyirəm ki, yenə nasibi cəhaləti meydana çıxıb. Bu hədisi ilk dəfə Şeyx Səduq (r.a.) “İləluş-Şərayi” adlı kitabında rəvayət edib, ondan sonra Məclisi (r.a.) və digərləri isə Şeyx Səduqun (r.a.) bu kitabından köçürüblər. “İləluş-Şərayi” kitabında hədisin əsli və tərcüməsi belədir:

Oxumağa davam et

Şeyx Cəfər Sübhani, “Şiəlik İran axınıdırmı?”


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Məlumdur ki nasibilərin və bəzi şərqşünasların Şiəlik haqqındakı böhtan və ortaya atdığı şübhələrdən biri də guya Şiəliyin bir İran axını olmasıdır. Adı çəkilən mövzu haqqında Əhli Beyt (ə) məktəbi alimlərindən Şeyx Cəfər əs-Sübhani bir məqalə qələmə almışdır. Bu məqalə əqli və nəqli dəlillərə əsaslanır…

Oxumağa davam et

Təvəssül Əhli-Sünnə mənbələrində | التوسل في كتب أهل السنة


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Məlum olduğu kimi nasibilərin Şiələrə etiraz etdiyi mövzulardan biri də Təvəssül məsələsidir. İndi əhli sünnə qaynaqları ilə təvəssül mövzusunu açıqlayan bir sünni alimin nitqini təqdim edirik. Videonu məqalənin davamında izləyə bilərsiniz… Oxumağa davam et

Mənzilət hədisi Şiə mənbələrində


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bu günki yazımızda Mənzilət hədisinin qeyd edildiyi Şiə mənbələrindən bəzilərini sizə təqdim edəcəyik:

1.Əbu Üməyyənin İmam Sadiqdən (ə) rəvayət etdiyi hədis: Bu hədisi iki imamın – yəni İmam Cavad və İmam Hadinin (ə) səhabəsi olan Əhməd b. Məhəmməd əl-Bərqi (r.a) “Məhasin” kitabında rəvayət etmişdir. Şiə və sünnilər tərəfindən etibarlılığı barəsində ittifaq edilən Siqətul İslam (İslamın etibarı) Şeyx Kuleyni (r.ə) də bu hədisi Bərqinin (r.ə) sənədi ilə Əhli-Beyt (ə) məktəbinin elm xəzinəsi “Əl-Kafi”də rəvayət etmişdir:

Oxumağa davam et

“Kitab və Sünnə” hədisinin araşdırılması.


BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Nasibilərin hədis uydurmaları məşhur və tanınmış bir şeydir. Onlar ya “səhabə” adı verdikləri şəxslər üçün fəzilət hədisi düzəldirlər. Yaxud da Əhli-Beyt (ə) haqqındakı hədislərin eynisini öz səhabələrinə nisbət verirlər. Onların biri də Nəbinin (s.a.a) “sizə iki əmanət qoyuram ki, onlara sarıldığınız müddətdə azmazsınız: Allahın Kitabı və İtrətim – Əhli-Beytim” hədisi barədədir. Bu uydurma  “sizə iki əmanət qoyuram ki, onlara sarıldığınız müddətdə azmazsınız: Allahın Kitabı və Sünnətim” şəklindədir. Şübhəsiz ki, nasibilərin  mənbələri bizim üçün heç bir dəyərə sahib deyil və buna görə bu uydurmalar da bizim gözümüzdə dəyərsizdir. Ancaq biz hətta nasibilərin öz mənbələrindən belə “Kitab və Sünnə” adlı uydurmanın əsilsiz olduğunu sübut etmək qərarına gəldik və buna görə də kiçik bir araşdırma apardıq. Bu işimizdə nasibi mənbələrindəki bu hədisləri araşdıracağıq. Oxumağa davam et